♪ အေလးထားေဆာင္ရြက္ၾကတဲ့ VPN ♫


လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္း အတြက္ျဖစ္ျဖစ္၊ အုပ္စုတစ္စုစု အတြက္ျဖစ္ျဖစ္၊ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစတဲ့ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို အင္တာနက္ ကြန္ရက္ႀကီးေၾကာင့္ ခံစားခြင့္ ရလုိက္ၾကတယ္။ ကမၻာတစ္ဝန္း လံုးမွာရွိေနတဲ့ ေဒသအသီးသီးနဲ႔ နယ္ပယ္အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ပတ္သက္ၾကရတဲ့အခါ မိမိတို႔ရဲ႕ကိုယ္ပိုင္အခြင့္အေရး (Privacy) က႑အတြက္ ဂ႐ုတစိုက္ ထိန္းသိမ္းယူရမယ့္ အေျခအေနေတြ ရွိလာေတာ့တယ္။ ဒီအတြက္ ကမၻာတစ္လႊားက ကြန္ပ်ဴတာနဲ႔ အင္တာနက္ အသံုးျပဳတုိင္းမွာ online privacy ကို အေလးထား ေဆာင္ရြက္ေနၾကတယ္။ မၾကာေသးခင္ကပင္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံမွာ အြန္လိုင္းဆားပုလင္း လုပ္ငန္းစဥ္ကို တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီလို႔ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့တာကို ေတြ႕လုိက္ၾကရတယ္။

ကြန္ပ်ဴတာ အသံုးျပဳသူတိုင္း အေနနဲ႔ VPN (Virtual Private network) တစ္ခုကို ကၽြမ္းကၽြမ္းက်င္က်င္ လည္လည္ပတ္ပတ္ အသံုးခ်ႏုိင္ေရးက အေရးႀကီးတဲ့ က႑ရပ္တစ္ခု ျဖစ္လာေစတယ္။ အမ်ားသံုး Wi-Fi hotspots ေတြကို အသံုးျပဳၾကတဲ့အခါ မိမိရဲ႕ web browing လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား လံုၿခံဳမႈရွိေစဖို႔နဲ႔ ကိုယ္ပိုင္အခြင့္အေရး (privacy) မထိခိုက္ႏုိင္ေစဖို႔ အခေၾကးေငြယူၿပီး လုပ္ကိုင္ေပးတဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းတစ္ခုအျဖစ္ VPN ကို ေယဘုယ်သေဘာ ႐ႈျမင္ၾကရေပမယ့္ ဗီဒီယိုတို႔၊ ေတးဂီတ သီခ်င္းတို႔ကို streaming သဘာဝနဲ႔ လုပ္ကိုင္ေပးေနတဲ့ web sites မ်ားအတြက္ ကန္႔သတ္ေပးႏုိင္စြမ္း ရွိတယ္။ အစိုးရမ်ားရဲ႕ ဆင္ဆာထားရွိေရး ကိစၥမွာလည္း အသံုးခ်ႏုိင္ပါေသးတယ္။

အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္ အသံုးျပဳေနတဲ့ ပီစီကြန္ပ်ဴတာ တစ္လံုးနဲ႔ ၾကည့္႐ႈေနတဲ့ Website တို႔အၾကား လံုၿခံဳမႈကိစၥ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ သြယ္ေျမာင္းေလး တစ္ခုအျဖစ္ VPN ကို ႐ႈျမင္ႏုိင္ပါတယ္။ အေမရိကန္၊ ၿဗိတိန္၊ ျပင္သစ္၊ ဆီြဒင္၊ ထိုင္းႏုိင္ငံေတြ အပါအဝင္ ႏုိင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ VPN server ေတြ တည္ေဆာက္ ထားရွိၾကတယ္။ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ဘယ္ေနရာကျဖစ္ျဖစ္ အင္တာနက္အတြင္းက website မ်ားကို ခ်ိတ္ဆက္ၾကည့္႐ႈတဲ့ အသြားအျပန္ လမ္းေၾကာင္းတိုင္းကို ဒီလို server ေတြကတစ္ဆင့္ ျဖတ္ေက်ာ္သြားလာ ေစျခင္းအားျဖင့္ ကန္႔သတ္ တားျမစ္စစ္ေဆးမႈေတြ ရယူႏုိင္ေစတယ္။ ပထဝီဝင္အေနအထားအရ ခရီးကြာလွမ္းမႈဆိုတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္မွာ အသံုးျပဳသူရဲ႕ကြန္ပ်ဴတာနဲ႔ server တို႔ အကြာအေဝးနဲ႔ မဆိုင္ေပ။ Server နဲ႔ website တင္ထားမႈတို႔ရဲ႕အကြာအေဝးနဲ႔သာ သက္ဆိုင္ပါလိမ့္မယ္။

အသံုးျပဳသူအေနနဲ႔ VPN ကိုဆက္သြယ္ အသံုးျပဳလိုက္တဲ့ တစ္ၿပိဳင္နက္ မိမိရဲ႕ခ်ိတ္ဆက္မႈက လံုၿခံဳေရး သြယ္ေျမာင္းထဲ ေရာက္သြားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ မိမိရဲ႕ web-browsing ဆိုင္ရာလႈပ္ရွားမႈမွန္သမွ်ကို မလိုတမာ စံုစမ္းေထာက္လွမ္း လိုသူမ်ားကို အကန္႔အသတ္ျဖစ္ေစမွာ ျဖစ္တယ္။ မိမိရဲ႕လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို VPN provider ကသာ သိႏုိင္တဲ့ အခြင့္အလမ္း ရွိႏုိင္တယ္။ အမ်ားသံုး Wi-Fi ကို အသံုးခ်ၿပီဆိုတာနဲ႔ ဟက္ကာသမားေတြရဲ႕ေျခရာေကာက္မႈေတြ၊ အင္တာနက္ ဆက္သြယ္ေရး စီမံေပးတဲ့ ISP (Internet Service Provider) ရဲ႕စံုစမ္းမႈေတြကို အကာအကြယ္ ျပဳေနမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ အသံုးျပဳသူမ်ားကို ေက်နပ္အားရ ေစႏုိင္တယ္။ တခ်ိဳ႕ကိစၥေတြမွာ ေနရာလႊဲေျပာင္း သြားေစတဲ့အထိ လုပ္ေပးႏုိင္တယ္။ ဥပမာအေနနဲ႔ ကြန္ပ်ဴတာ သံုးစြဲသူကေတာ့ ေလာ့စ္အိန္ဂ်ယ္မွာရွိၿပီး VPN server က ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံမွာ ရွိေနတယ္ဆိုပါစို႔၊ websites အမ်ားကို ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံ အတြင္းမွာသာ browsing လုပ္ေနတယ္လို႔ မွတ္ယူေစလိမ့္မယ္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ အသံုးျပဳသူရဲ႕ေနရာမွန္ကို မွန္းဆဖို႔ခက္ခဲ သြားေစမယ္။ ဒီအတြက္နယ္ေျမ ေဒသအလိုက္ ကန္႔သတ္ေပးႏုိင္ စြမ္းရွိသြားေစတယ္။ ဘီဘီစီရဲ႕ iPlayer ဒါမွမဟုတ္ Slip TV တို႔ကို VPN က ခ်ယ္လွယ္သြားႏုိင္တယ္။ Netflix ၾကည့္သူတစ္ဦးကို ၾသစေၾတးလ်မွာ ရွိေနပါေစ american version ကိုၾကည့္ခြင့္ ရသြားေစႏုိင္တယ္။ ဒါေပမဲ့ အစိုးရရဲ႕ တားျမစ္ကန္႔သတ္ခ်က္ကိုေတာ့ အတိုင္းအတာ တစ္ခုထိသာ လုပ္ေပးႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။


VPN အသံုးျပဳၾကတဲ့အခါ Windows အတြက္ထားရွိတဲ့ built-in VPN အေၾကာင္းကို သိထားဖို႔လိုသလို Open VPN လို universal open-source solution အေၾကာင္းကိုလည္း နားလည္ထားဖို႔ လိုပါတယ္။ ဒီေန႔ေခတ္ VPN provider အမ်ားစုက ကလစ္တစ္ခ်က္ ႏွိပ္႐ံုမွ်နဲ႔ စကၠန္႔ပိုင္းအတြင္း အသံုးခ်ႏုိင္ခြင့္ ျပဳၾကေလ့ရွိတယ္။ VPN ကို ဆက္သြယ္ေရး စနစ္သံုးမ်ိဳးနဲ႔ အသံုးျပဳေနၾကတယ္။ 4G မိုဘိုင္း ကိရိယာေတြမွာ သံုးတယ္။ 12Mbps အိမ္သံုး ADSL ဆက္သြယ္ေရးန႔ဲ သံုးတယ္။ 100 Mbps စီးပြားေရး လုပ္ငန္းႀကီးေတြရဲ႕ Fiber Connection ေတြနဲ႔အတူ သံုးၾကတယ္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ အေကာင္းဆံုး VPN ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းေတြကို ေရြးထုတ္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ IPVanish တို႔၊ Vyprvpn တို႔၊ Express VPN တို႔၊ Hotspot Shield တို႔၊ KeepSolid VPN Unlimited တို႔ကိုေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။ စီးပြားေရးအရ အသံုးခ်တာျဖစ္ျဖစ္၊ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္း စိတ္ႀကိဳက္ အသံုးခ်တာျဖစ္ျဖစ္ VPN က လံုၿခံဳေရး သြယ္ေျမာင္းႀကီးတာဝန္ကို ယူေပးၾကတယ္။ တကယ္ေတာ့ လက္ရွိ ကမၻာတစ္လႊားမွာ ေဆာင္ရြက္ေနၾကတဲ့ VPN services အေရအတြက္ေပါင္း ၃၀၀ နီးပါး ရွိပါတယ္။ ဘယ္ေလာက္ပင္ကိုယ္
ပိုင္လြပ္လပ္ခြင့္ ရႏုိင္တယ္ဆိုေပမယ့္ ႏုိင္ငံအလိုက္ ျပ႒ာန္းထားတဲ့ ဥပေဒကိုေတာ့ ေက်ာ္လြန္ေဆာင္ရြက္ ေပးႏုိင္လိမ့္မယ္ မဟုတ္ေပ။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ရာဇဝတ္မႈေၾကာင္းနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ VPN services လုပ္ငန္းကို အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕မ်ားက အကူအညီေတာင္းႏုိင္ခြင့္ ရွိတယ္။

ေလာေလာဆယ္ ကာလအတြင္း IP Vanish ကို အေကာင္းဆံုးအျဖစ္ ႐ႈျမင္ႏုိင္တယ္။ လမ္းေၾကာင္းပိတ္ဆို႔မႈ မရွိေစႏုိင္ပါ။ Download speeds အလြန္ေကာင္းတယ္။ ဒါေပမဲ့ VPN service ေတြထဲမွာ ေစ်းႏႈန္းအႀကီးျမင့္ဆံုး ျဖစ္ေနတယ္။ စမ္းသပ္အသံုးျပဳခြင့္လည္း မေပးေပ။ လက္ရွိ servers ေပါင္း ၇၀၀ နဲ႔ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ ေပးေနတာ ျဖစ္တယ္။ တစ္လခ်င္းသံုးပါက တစ္လကို ၈ ေဒၚလာခန္႔ က်သင့္ၿပီး ၃ လ၊  ၁၂ လ သတ္မွတ္ခ်က္အေပၚ မူတည္ၿပီး ေစ်းႏႈန္းေလွ်ာ့ခ် ေပးတယ္။

ဒုတိယ အေကာင္းဆံုးအျဖစ္ Vyprvpn ကို ေရြးခ်ယ္ေျပာဆိုၾကတယ္။ ဒီဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းကလည္း servers အေရအတြက္ေပါင္း ၇၀၀ နဲ႔ လုပ္ကိုင္ေပးေနတာ ျဖစ္တယ္။ တစ္လႏႈန္းထား ၅ ေဒၚလာျဖစ္ေပမယ့္ Basic Plan တို႔၊ Premium Plan တို႔နဲ႔အတူ အထူးဝန္ေဆာင္မႈ တာဝန္ကို လုပ္ကိုင္ေပးတဲ့ အစီအစဥ္လည္း ရွိပါတယ္။ တတိယ အေကာင္းဆံုးကို Express VPN  လို႔ သတ္မွတ္ၾကတယ္။ Server အေရအတြက္ေပါင္း ၁၀၀၀ ခန္႔ကို ေနရာေဒသ ၁၃၆ ေနရာမွာထားရွိၿပီး ေဆာင္ရြက္ေပးေန တာျဖစ္တယ္။ ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္တယ္။ တစ္လအသံုးျပဳႏႈန္း ၁၃ ေဒၚလာနီးပါး ရွိတာျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပရင္း VPN အေၾကာင္း တေစ့တေစာင္း ေဖာ္ျပေပးလိုက္ ရပါတယ္။Credit to ==> Internet Journal

<<<
ေအာက္ကေၾကာ္ျငာကိုတစ္ခ်က္ေလာက္ႏွိပ္ခဲ့ေပးေစခ်င္ပါတယ္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုတစ္ဖက္တစ္လမ္းကကူညီရာေရာက္ပါတယ္ဗ်ာ။
>>> 
 
 
 
www.pyaephyo.com

0 comments:

Post a Comment