♪ မိုဘိုင္းဖုန္းနဲ႔ဓာတ္ပံုု႐ိုက္တဲ့အခါ မွားတတ္တဲ့အေလ့အထမ်ား ♫


မိုဘိုင္းဖုန္းနဲ႔ ဓာတ္ပံု႐ိုက္ကူးတဲ့အခါမွာ အခ်ိဳ႕ပံုေကာင္းေတြမရဘဲ သူမ်ားဓာတ္ပံုေတြက ဘာလို႔ပိုလွေနလဲဆိုၿပီး ခံစားမိတတ္တဲ့ အခ်ိန္ေတြ ရွိတတ္ပါတယ္။ ႐ိုက္ကူးတဲ့ ေနရာအတူတူ၊ သံုးတဲ့ မိုဘိုင္းဖုန္းလည္း အတူတူနဲ႔ အျခားသူ ႐ိုက္ကူးတဲ့ပံုက ကိုယ့္ပံုထက္ ပိုမိုက္ေနတာကို ေတြ႕ၾကရၿပီး ဘာေၾကာင့္လဲဆိုၿပီး ကိုယ့္ကိုယ္ကို ေမးတတ္ၾကပါတယ္။ ဒါဟာ ဓာတ္ပံုပညာမွာ အခ်ိဳ႕ မလုပ္သင့္တဲ့ ဝိေသသေလးေတြကို ကိုယ္က သတိမထားဘဲ လုပ္လိုက္မိလို႔ သူမ်ားကကိုယ့္ထက္ အနည္းေလးဓာတ္ပံုပညာ သိထားတာေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာ ဓာတ္ပံုေကာင္း တစ္ပံုသူတို႔ရရွိ သြားၾကတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီလိုမျဖစ္ရ ေလေအာင္ ဓာတ္ပံုပညာမွာ သိထားရမယ့္ အေျခခံ အေၾကာင္းအခ်က္ အခ်ိဳ႕ကို ေဝမွ်လိုပါတယ္။
Horizontal မ်ဥ္းေတြ ေရျပင္ညီျဖစ္ေအာင္ မ႐ိုက္ကူးျခင္း

အခ်ိဳ႕ဓာတ္ပံုေကာင္းေတြမွာ မ်ဥ္းေၾကာင္းေတြဟာ အလြန္အေရးပါတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ပင္လယ္ျပင္ႀကီးကို ေနာက္ခံထား႐ိုက္ကူးတဲ့ အခါမွာ ေရျပင္ညီမ်ဥ္းေၾကာင္းျဖစ္ဖိုု႔က အထူးအေရးႀကီးပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ေသာ တံတားေတြ ႐ိုက္ကူးတဲ့အခါမွာ မ်ဥ္းၿပိဳင္ျဖစ္ေနတဲ့ တံတားေဘာင္ေတြ၊ ဓာတ္တိုင္ေတြ၊ ဆိုင္းဘုတ္ေတြ စတာေတြကို ႐ိုက္ကူးတဲ့ အခါမွာ မ်ဥ္းေၾကာင္းေတြအျဖစ္ ပါဝင္ေနတတ္ပါတယ္။
White Balane မွားယြင္း႐ိုက္ကူးမိျခင္း

မိုဘိုင္းဖုန္းနဲ႔ ႐ိုက္ကူးတဲ့အခါမွာ white balance မွားေနတာေတြကို မျဖစ္မေနႀကံဳၾကရမွာပါ။ အခ်ိဳ႕မိုဘုိင္းဖုန္းေတြမွာ White balance ကို အလြယ္တကူ ခ်ိန္ညိႇႏိုင္တဲ့ စနစ္ေတြ ပါဝင္သလို အခ်ိဳ႕ဖုန္းေတြမွာေတာ့ ဖုန္းမွ အလိုအေလ်ာက္ ခ်ိန္ညိႇေပးတဲ့ စနစ္ေတြကို ျမင္ေတြ႕ရမွာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ဖုန္းနဲ႔ ဓာတ္ပံု႐ိုက္တဲ့ လူတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ Color အေရာင္ထြက္မွာ ျပင္ပနဲ႔ အရမ္းကြာျခားမႈ မျဖစ္ေအာင္ေရွာင္ရွား ႐ိုက္ကူးရမွာပါ။ White Balance ကိုု Auto ထားလိုက္ရင္ အလိုအေလ်ာက္ ျပဳလုပ္ေပးတဲ့အတြက္ အလင္းအရမ္းမ်ားလြန္း၊ နည္းလြန္းတာ ျဖစ္သြားတတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အလိုအေလ်ာက္ထက္ ကိုယ္တိုင္ခ်ိန္ညိႇတာက အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။
Focus မမွန္ျခင္း

ဓာတ္ပံု႐ိုက္ကူးတဲ့အခါမွာ Focus မျပတ္ျခင္းကလည္း အဆိုးဝါး ဆံုးေသာ အခ်က္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက Focus ကို မွားေပးမိတဲ့ အခါမွာလည္း ပံုေကာင္းတစ္ခုကို မျဖစ္ေစတာကို ေတြ႕ရမွာပါ။ ကိုယ္က ဓာတ္ပံုတစ္ပံုကို Subject တစ္ခုေတာ့ ထည့္႐ိုက္ပါရဲ႕ ဒါေပမဲ့ ထည့္႐ိုက္ လိုက္တဲ့ Subject က Focus မျပတ္ဘဲ ဝါးေနမယ္ဆိုရင္ ဓာတ္ပံုတစ္ပံုက အလကားျဖစ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကိုယ္က ဓာတ္ပံုတစ္ပံု ႐ိုက္မယ္လို႔ စိတ္ကူးရင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး Focus ျပတ္သားျခင္း ရွိမရွိကို အၿမဲျပန္ၿပီး စစ္ေဆးသင့္ပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ေသာ မိုဘိုင္းဖုန္းေတြမွာ ေမွာင္ေနတဲ့အခ်ိန္ ႐ိုက္ကူးတဲ့အခါ Shutter မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ၿပီး ပံုကျပတ္သားမႈမရွိဘဲ ဝါးသြားတတ္ပါတယ္။ အခုေနာက္ပိုင္း ကင္မရာေတြမွာ ေတာ့ Focus Tracking ေတြပါဝင္လာၿပီး မိမိျပတ္သားလိုတဲ့ Subject ကို Screen ေပၚမွာ လက္နဲ႔ေထာက္ၿပီး ေပးႏိုင္သလို Focus မေ႐ြ႕သြားေအာင္လည္း Lock လုပ္ထားႏိုင္လာတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။
ဓာတ္ပံုေတြ မထင္ရွားမျပတ္သားျခင္း

လက္မၿငိမ္လို႔ျဖစ္တယ္လို႔ အမ်ားစုကေကာက္ခ်က္ခ်တတ္ပါတယ္။ ဒါက လက္မၿငိမ္တာတစ္ခုတည္းမဟုတ္ဘဲ Shutter က အလင္းကိုဖမ္းယူဖို႔ မႏိုင္ေတာ့တဲ့ အခ်ိန္မွာလည္း တုန္ရီမႈန္ဝါးတဲ့ ဓာတ္ပံုေတြ ကို ရႏိုင္ပါတယ္။ အေမွာင္အားႀကီးေနတဲ့အခ်ိန္ ဓာတ္ပံုေတြ ႐ိုက္တဲ့ အခါမွာ မိုဘိုင္းဖုန္းကင္မရာက အလိုအေလ်ာက္ ျပဳလုပ္ေပးတဲ့စနစ္မွာ အခ်ိဳ႕ေသာ ဖုန္းစနစ္ေတြက အေမွာင္ထဲမွာ ႐ိုက္ကူးလို႔ေကာင္းေအာင္ တီထြင္ဖန္တီး ေပးထားၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း တစ္ခါတေလမွာ ၿပီးျပည့္စံုမႈကို မရရွိတတ္ၾကပါဘူး။ ေမွာင္ေနတဲ့ ေနရာေတြ ႐ိုက္ကူးမယ္ဆိုရင္ လက္နဲ႔ပဲကိုင္ၿပီး ႐ိုက္ကူးျခင္းကို အတတ္ႏိုင္ဆံုးေရွာင္တာ အေကာင္းဆံုးပါပဲ။ မိုဘိုင္းဖုန္းကို Tripod Stand တစ္ခုနဲ႔ေထာင္ၿပီး ႐ိုက္ကူးျခင္းက အေကာင္းဆံုးျဖစ္သလို အဲ့လို Stand နဲ႔ ႐ိုက္ကူးခ်ိန္မွာ Exposure ကစားလို႔ရတဲ့ Camera app ေတြ ထည့္သံုးရင္ ပိုေကာင္းပါတယ္။ အဲဒါဆိုပိုလန္းတဲ့ ဓာတ္ပံုေတြရႏိုင္မွာပါ။
ျပင္ပအေနအထားတက္ ဓာတ္ပံုုထဲမွာ ေမွာင္ေနတတ္ျခင္း

ဖုန္းနဲ႔႐ိုက္တဲ့ အခ်ိဳ႕ဓာတ္ပံုေတြမွာ ေမွာင္လြန္းျခင္း လင္းလြန္းျခင္း ျဖစ္တာကို ႀကံဳၾကရပါတယ္။ အဲဒါေတြဟာ Exposure ရဲ႕ အေၾကာင္း ကိုမသိဘဲ အမႈမဲ့႐ိုက္ကူးမိျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ရတဲ့ ျပႆနာေတြပဲ ျဖစ္ပါ
တယ္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ဖုန္းေတြမွာ Exposure ကို ခ်ိန္ညိႇႏိုင္ဖို႔ Focus ရဲ႕ ေဘးနားမွာ အတင္အခ်လုပ္တဲ့ စနစ္ေလး ထည့္ေပးထားပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ဖုန္းေတြကေတာ့ Focus ေထာက္လိုက္တာနဲ႔ အလိုအေလ်ာက္ ခ်ိန္ညိႇေပးတဲ့စနစ္ကို ထည့္ေပးထားပါတယ္။ Selfie ႐ိုက္တဲ့အခါမွာ မ်က္ႏွာ ကမည္းေနလို႔ Focus ေထာက္လိုက္ရင္ မ်က္ႏွာက လင္းသြားၿပီးေနာက္ Background က အရမ္းကို လင္းသြားတာ ျဖစ္ဖူးၾကမယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ အဲလိုပဲ အျခား Landscape ဓာတ္ပံုေတြ ႐ိုက္တဲ့ အခါမွာလည္း ေမွာင္လို႔ဆိုၿပီး တင္ရင္ ေဘးနားက အလင္းေတြက ပိုၿပီးလင္းသြား တာကို သတိျပဳၾကရမွာပါ။ အခ်ိဳ႕ေသာ ဖုန္းေတြမွာေနာက္ပိုင္း Manual Mode ေတြ ပါဝင္လာတဲ့အတြက္ Exposure ျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းႏိုင္ေပမယ့္ အခ်ိဳ႕ဖုန္းေတြမွာ မပါဝင္တာေၾကာင့္ အခုလို အလင္းအေမွာင္ ျပႆနာေတြကို သတိထား ႐ိုက္ကူးသင့္ပါတယ္။
Composation မေကာင္းျခင္း

ဒါကေတာ့ ဖုန္းကင္မရာက စြမ္းေဆာင္ေပးႏိုင္တဲ့ အရာမဟုတ္ သလို ဘယ္ကင္မရာ App ကမွ အကူအညီ မေပးႏိုင္ပါဘူး။ ဓာတ္ပံု႐ိုက္ကူးသူရဲ႕ ပင္ကိုအျမင္နဲ႔ဆိုင္သလို ေလ့လာအားနဲ႔လည္း အမ်ားႀကီး ပတ္သက္ေန ပါတယ္။ အဓိကဓာတ္ပံု စ႐ိုက္တဲ့သူေတြမွာ ျဖစ္မ်ားတတ္ ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဓာတ္ပံုု႐ိုက္ကူးသူတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ဓာတ္ပံုုတစ္ပံုုရဲ႕ Composation ေကာင္းေကာင္းကိုု မ်ားမ်ားေလ့လာထားဖိုု႔ လိုုအပ္ပါတယ္။ ဒါမွသာ ရႈခင္းပံုုေတြ ႐ိုက္ကူးတဲ့အခါမွာ ကိုုယ္ထည့္သြင္း ႐ိုက္ကူးမယ့္ Subject ကိုု ဘယ္နားမွာထားၿပီး ႐ိုက္ကူးသင့္တယ္ဆိုုတာကိုု သိရွိႏိုုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဓာတ္ပံုတစ္ပံုအတြက္ အေျခခံအားျဖင့္ Rule of Third ကို ထည့္သြင္းေျပာဆို ေနၾကျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဖုန္းထဲမွာ Rule of Third ခ်ိန္လို႔ရေအာင္ Grid Line ေတြ ထည့္ေပးထားပါတယ္။
ပံုျပင္တာ လြန္ကဲျခင္း

တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ရဲ႕ အႀကိဳက္ျခင္းဟာ မတူညီႏိုင္ပါဘူး။ အခ်ိဳ႕ပန္းခ်ီဆရာေတြဟာ စုတ္ခ်က္ၾကမ္း ၾကမ္းေတြကို သံုးစြဲၾကပါတယ္။ သူ႕ခံစားမႈနဲ႔ သူေရးဆြဲထားတာေၾကာင့္ ခံစားမိတဲ့သူေတြ ႀကိဳက္သြားတဲ့ သူေတြ လည္းရွိပါတယ္။ ဓာတ္ပံုပညာမွာေတာ့ ခပ္ၾကမ္းၾကမ္း ျပင္လိုက္တာနဲ႔ ဆိုလိုရင္း သဘာဝတရားေတြ ေပ်ာက္ၿပီး ပံုကသဘာဝ မဆန္ေတာ့ တာေတြ ျဖစ္ကုန္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဓာတ္ပံုကို ျပင္ဆင္မယ္၊ အလင္း အေမွာင္ခ်ိန္မယ္ဆိုရင္ သဘာဝထက္ လြန္ဆန္ၿပီး မျပဳျပင္တာ အေကာင္းဆံုးပါပဲ။ မိမိကအေရာင္ေတြက အရမ္းမိုက္တယ္လို႔ ထင္ရေပမယ့္ တစ္ခါတေလမွာ အဲ့ဒီအေရာင္ေတြကပဲ ဓာတ္ပံုတစ္ပံုရဲ႕ သဘာဝ က်မႈကို ဖ်က္ဆီးတတ္ပါတယ္။ မိုဘိုင္းဖုန္း ကင္မရာအခ်ိဳ႕မွာ HDR စနစ္ေတြ ပါဝင္ၿပီး အဲဒီ HDR စနစ္ကို အလြန္အမင္း သံုးတဲ့အခါမွာ ဓာတ္ပံုဟာ ခပ္ၾကမ္းၾကမ္း ျဖစ္သြားတာကို ျမင္ဖူးၾကမွာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ကိုယ္က စုတ္ခ်က္ခပ္ၾကမ္းၾကမ္း ႀကိဳက္တယ္ဆိုရင္လည္း သဘာဝက်ဖို႔ေတာ့ အဓိက လိုအပ္ပါတယ္။


-စည္သူ

Credit to ==>> Internet Journal<<<
ေအာက္ကေၾကာ္ျငာကိုတစ္ခ်က္ေလာက္ႏွိပ္ခဲ့ေပးေစခ်င္ပါတယ္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုတစ္ဖက္တစ္လမ္းကကူညီရာေရာက္ပါတယ္ဗ်ာ။
>>> 
 
 
 
 
www.pyaephyo.com


0 comments:

Post a Comment