♪ အေကာက္ခြန္ကေကာက္ခံရရွိတဲ့ လက္ကိုင္ဖုန္း ဘယ္ႏွစ္လံုးရွိသလဲ ♫


၂၀၁၁-၁၂ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွစၿပီး၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလကုန္အထိ အေကာက္ခြန္ ဦးစီးဌာနမွ ေကာက္ခံရရွိခဲ့တဲ့ ဘ႑ာေရးႏွစ္အလိုက္ လက္ကိုင္ဖုန္းေရအတြက္ (၁၆၃၂၁၈၇)လံုးရွိ တယ္လို႔သိရပါတယ္။


ၿပီးေတာ့ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ က်ပ္(၁၇၄၇၆၆၅၀၁၁)၊ အေမရိကန္ ေဒၚလာ (၅၀၄၇၀၁၅၆)ေဒၚလာရရွိခဲ့ တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အခြန္ဆံုးရံႈးနစ္နာမႈမ်ား မျဖစ္ေစေရးအတြက္ လုပ္ငန္းဆက္စပ္ ဌာနဆိုင္ရာေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး သတင္းစာရင္းမ်ားရရွိေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိတယ္လို႔ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဒုဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္းကျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္အစည္းအေ၀းမွာ ေျပာၾကားခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။


-ထြန္းထြန္းCredit to ==> Internet Journal<<<
ေအာက္ကေၾကာ္ျငာကိုတစ္ခ်က္ေလာက္ႏွိပ္ခဲ့ေပးေစခ်င္ပါတယ္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုတစ္ဖက္တစ္လမ္းကကူညီရာေရာက္ပါတယ္ဗ်ာ။
>>> 
 
 
 
 www.pyaephyo.com

0 comments:

Post a Comment