ဖုန္းကို ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္လုပ္ေပးႏုိင္တဲ့ - Rocket Clean 1.0.4 APK


Android ဖုန္းေတြ အမႈိက္ေတြကိုဖယ္ရွားႏိုင္တဲ့ Application တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ မိမိဖုန္းကို ေပ့ါေပ့ါျဖစ္ေစမဲ့ Application ေပ့ါ။ ဒီေကာင္း၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကေတာ့- Junk File ကို Clean လုပ္ေပးျခင္း ဖုန္းျမန္ျမန္ဆန္ဆန္လုပ္ေပးျခင္း Battery ၾကာၾကာခံနိုင္ေအာင္လုပ္ေပးျခင္း။အစရွိသည္တို႔ကိုလုပ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ အသံုးျပဳမယ္သူမ်ားအတြက္ ေအာက္မွာေဒါင္းလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ဝင္းလႈိင္-နည္းပညာ

0 comments:

Post a Comment