♪ “ဖုန္းနဲ႔ခ်ိတ္ဆက္သုံးႏိုင္မယ့္ စမတ္ပိုက္ဆံအိတ္မ်ား” ♪

Image may contain: phone

ေန႔စဥ္ေနထိုင္မႈပုံစံမ်ားကို နည္းပညာျဖင့္ စမတ္ျဖစ္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ ေနၾကရာ ေငြေပးေခ်သုံးစြဲမႈ တြင္လည္း စမတ္က်က်အသုံးျပဳႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးထားၾကပါတယ္။ ေငြစကၠဴအသုံးျပဳမႈကို မစြန္႔ပယ္ၾကေသးေသာ္လည္း တိုးတက္ ၿပီးေသာႏိုင္ငံမ်ားမွ ျပည္သူမ်ားဟာ အျပင္သုိ႔ သြားလာသည့္အခါ၊ ေစ်း၀ယ္သည့္အခါ ကတ္စနစ္၊ မိုဘိုင္းေငြေပးေခ်စနစ္ တုိ႔ကိုသာအသုံးမ်ားၾကပါတယ္။ ကစားကြင္းမ်ား၊ ပြဲလမ္းသဘင္မ်ားတြင္ အစားအေသာက္မ်ား၀ယ္ယူဖို႔အတြက္ အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ား၌ ေငြစကၠဴကို အသုံးျပဳ ၾကေသာ္လည္း၊ အခ်ဳိ႕ကေတာ့ကူပြန္ကို အစားထုိး သုံးစြဲၾကၿပီး၊ ကတ္စနစ္ mobile money စနစ္မ်ားကို လက္ခံသူမ်ားလည္းရိွပါတယ္။ 

ေငြသုံးစြဲသည့္အခါ၊ လႊဲေျပာင္းေပးသည့္အခါ ကတ္စနစ္မ်ား၊ မုိဘိုင္း ေငြေပးေခ် မႈစနစ္မ်ားဟာ လြယ္ကူ အဆင္ေျပေစေသာ္လည္း သုံးစဲြသူမ်ား စိတ္ေက်နပ္မႈ၊ ယုံၾကည္မႈရရိွေအာင္၊ စိတ္ခ်မ္းသာေအာင္၀န္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ တိုးတက္ေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ နည္းပညာစနစ္ မ်ားျဖင့္ တိုက္ခိုက္မႈခံရၿပီး ေငြေၾကးဆုံး႐ႈံးႏိုင္သလုိ၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လည္း နည္းပညာအားနည္းမႈေၾကာင့္ သုံးစြဲရအဆင္မေျပျဖစ္ေစႏိုင္ပါ တယ္။

ကတ္ျဖင့္ေငြထုတ္ႏိုင္ေသာစက္မ်ားကို ေနရာအႏွံ႕တြင္ထားေပးထားေသာ္လည္းအေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ေငြထုတ္မရျခင္းမ်ဳိး ႀကံဳေတြ႕ရႏိုင္ သလို၊ ေငြထုတ္သည့္အခါ ထြက္ရိွလာေသာ ေငြစကၠဴမ်ားေၾကာင့္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ရျခင္းမ်ဳိးလည္း ႀကံဳေတြ႕ရႏိုင္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ နည္းပညာစနစ္မ်ားျဖင့္ ေငြသုံးျခင္းသည္ ေငြစကၠဴမေရတြက္ရဘဲ အဆင္ေျပေစကာ၊ ေငြပမာဏမ်ားစြာကိုလည္း ၀န္က်ဥ္းက်ဥ္းျဖင့္ ေဆာင္ယူ အသုံးျပဳႏိုင္ပါတယ္။တန္ဖုိးရိွေသာေငြေၾကးဟာ သုံးျခင္းေၾကာင့္လည္း ကုန္သလုိ၊ ရန္သူအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္လည္းပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးႏိုင္ပါတယ္


ေငြစကၠဴထည့္ထားေသာပိုက္ဆံအိတ္ အခုိးခံ၊ အလုခံ၊ အႏိႈက္ခံရပါက (သို႔) ေပ်ာက္သြားပါက ေငြေၾကးမ်ားျပန္လည္ရရိွဖုိ႔ ရာခိုင္ ႏႈန္းမွာအလြန္ နည္းပါးပါတယ္။ ေငြေၾကးထုတ္ယူသုံးစြဲႏိုင္ေသာ ကတ္မ်ားေပ်ာက္ျခင္း၊ ဆုံး႐ႈံးျခင္းမွာေတာ့ သက္ဆိုင္ရာဘဏ္နဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ ေၾကာင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေရာင္ျခည္ရိွပါေသးတယ္။ ေစာင့္ၾကည့္ကင္မရာ လႊမ္းၿခံဳထားေသာ ေနရာမ်ား၊ ရပ္ကြက္၊ လမ္း၊ ၿမိဳ႕မ်ားမွာေတာ့ ပိုက္ဆံအိတ္ႏွင့္ အျခားေသာတန္ဖုိးရိွအရာမ်ားအား ဒုစ႐ိုက္သမားမ်ား ကယူေဆာင္ပါက ျပန္လည္ၾကည့္႐ႈၿပီး၊ အေရးယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါတယ္။ ထုိသုိ႔လုပ္ေဆာင္သည့္အခါမွာလည္း အဆင္ေျပျခင္းမ်ားရိွသလုိ၊ အဆင္ မေျပမႈမ်ားလည္းရိွပါတယ္။

တန္ဖုိးရိွေသာအရာမ်ားျပန္လည္မရရိွႏိုင္ေသာ္လည္း မေကာင္းမႈက်ဴးလြန္ သူမ်ား၏ပုံရိပ္ကို ဖမ္းယူထားႏိုင္ပါက အျခားသူမ်ားပါသတိထားႏိုင္ေစရန္ မွ်ေ၀မႈျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ပိုက္ဆံသုံးစြဲၾကသည့္အခါ ေငြစကၠဴကိုလက္မွာ ဆုပ္ကိုင္၍သုံးစြဲၾက သူမ်ားရိွသလုိ၊ အေရာင္၊ ဒီဇိုင္းလွပေသာပိုက္ဆံအိတ္ နဲ႔တြဲဖက္၍ အသုံးျပဳၾကသူမ်ားလည္းရိွပါတယ္။ ပိုက္ဆံအိတ္မွာ လူတစ္ေယာက္ ၏စတိုင္က်လွပမႈကို ေထာက္ပ့ံေပးသည့္ အရာ တစ္ခုျဖစ္ေသာေၾကာင့္ နာမည္ေက်ာ္အမွတ္တံဆိပ္မ်ားဟာ ပြဲတက္ေသာ အခါ ကိုင္ေဆာင္သည့္လက္ကိုင္အိတ္မ်ားကို ဒီဇိုင္းအမ်ဳိးမ်ဳိး ပုံေဖာ္ ထုတ္လုပ္ေပးသည့္အျပင္ ထသြား၊ထလာအသုံးျပဳေသာပိုက္ဆံအိတ္မ်ား ကိုပင္ ပုံစံအမ်ဳိးမ်ဳိးထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်ေပးထားပါတယ္။ အေကာင္းစား သားေရ၊ ေသသပ္ေသာခ်ဳပ္႐ိုးခ်ဳပ္သား၊ ဆန္းသစ္လွပေသာဒီဇိုင္းရိွသည့္ ပိုက္ဆံအိတ္ ေစ်းကြက္ထဲသုိ႔ နည္းပညာေပါင္းစပ္ထားေသာ ပိုက္ဆံအိတ္ မ်ားလည္း ေရာက္ရိွလာပါတယ္။


စမတ္ပိုက္ဆံအိတ္မ်ားဟာ ေယာက်ာ္းေလးမ်ား ကိုင္ေဆာင္အသုံးျပဳသည့္ ေခါက္ခ်ဳိးပိုက္ဆံအိတ္ ပုံစံရိွၿပီး၊ အျပင္ ဒီဇိုင္းပိုင္းမွာလည္း အမ်ဳိးသားမ်ားအႀကိဳက္ ေျဗာင္ဒီ ဇိုင္းျဖစ္ပါတယ္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ဖက္ရွင္ဒီဇုိင္းကို အေလးထားသည့္ မိန္းကေလးမ်ားေရြးခ်ယ္ ဖို႔ခက္ႏိုင္ေသာ္လည္း၊ နည္းပညာပါေသာအိတ္ကို သုံးစြဲခ်င္သူမ်ားေရြးခ်ယ္ သင့္ပါတယ္။ ပုံမွန္အသုံးျပဳေနေသာ ဖက္ရွင္က်နသည့္ လြယ္အိတ္ (သုိ႔) ကိုင္ေဆာင္သည့္အိတ္ထဲထည့္၍ ယူေဆာင္သြားပါကလည္း အဆင္ေျပႏိုင္ပါတယ္။ စမတ္ပိုက္ဆံအိတ္မ်ား ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သည့္ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုမွာ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ပိုက္ဆံအိတ္ေမ့က်န္ ခဲ့ပါက ျပန္လည္ရွာေဖြေတြ႕ရိွႏိုင္ေစဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ဳိးသားမ်ားအသုံးျပဳ
ေသာ ပိုက္ဆံအိတ္အမ်ားစုမွာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အသုံးျပဳသည့္ ပိုက္ဆံအိတ္ ထက္ အရြယ္အစားေသးငယ္ေသာေၾကာင့္ မ်က္စိထဲတြင္ ထင္သာ
ျမင္သာ မေတြ႕ႏိုင္ဘဲ ေရးႀကီးသုတ္ျပာသြားလာပါက ေမ့က်န္ခဲ့ႏိုင္ပါတယ္။

Cashew စမတ္ပိုက္ဆံအိတ္ကို California တြင္ ဒီဇိုင္းထုတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ စမတ္ဖုန္းနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္အသုံးျပဳ ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုပါပိုက္ဆံအိတ္ဒီဇိုင္း မွာစမတ္ဖုန္းနဲ႔ပိုက္ဆံအိတ္ကို ေပါင္းစပ္ထားေသာပုံစံရိွၿပီး၊ ေခါက္ခ်ဳိးသည့္ ေနရာ၏ ေထာင့္စြန္းႏွစ္ခုမွာ ေခါက္ဖုန္းမ်ားပုံစံရိွပါတယ္။စမတ္ဖုန္းမ်ားမွာ တြင္က်ယ္စြာ အသုံးျပဳေနေသာ လက္ေဗြရာစနစ္ကိုလည္း Cashew စမတ္ပိုက္ဆံအိတ္မွာ သုံးစြဲႏိုင္ပါမယ္။ ဖုန္းမ်ားနည္းတူ ပိုက္ဆံအိတ္ မွာလည္း လူတစ္ေယာက္ရဲ႕အေရးႀကီးေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ထားရိွရာေနရာျဖစ္ပါတယ္။ ပိုက္ဆံႏွင့္ ေငြေပးေခ်ကတ္မ်ားပါရိွသည့္ အျပင္မွတ္ပုံတင္၊ ကားေမာင္းလိုင္စင္၊ အသိ မိတ္ေဆြမ်ား၏ visiting card မ်ား၊ စာၾကည့္တိုက္ကတ္၊သက္ဆိုင္ရာေနရာအသီးသီးတြင္ပါ၀င္ ထားေသာ (သို႔) ေစ်း၀ယ္စင္တာမ်ား၊ အားကစားစင္တာမ်ားမွရရိွထားေသာ member card မ်ား၊ လုပ္ငန္းခြင္အသိအမွတ္ျပဳကတ္ျပား၊ ေငြေရး ေၾကးေရးမွတ္ထားေသာ စာရြက္အပိုင္းအစမ်ား၊ အျခားကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားပါရိွႏိုင္ပါတယ္။


မိမိ၏လက္ေဗြရာျဖင့္ ပိုက္ဆံအိတ္ကို ကာကြယ္ထားႏိုင္မည္ဆိုပါက လုပ္ငန္းခြင္မွ လုပ္ေဖာ္ ကိုင္ဖက္မ်ား၊ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ား၏ လွ်ဳိ႕၀ွက္ေထာက္လွမ္းစူးစမ္း မႈကိုစိတ္ပူစရာမလိုေတာ့ပါဘူး။ အတူေနမိသားစုမ်ားျပားလြန္းသူမ်ား၊ အေဆာင္တြင္ အမ်ားနဲ႔ေနထိုင္ၾကရသူမ်ား၊ အလြန္ေဆာ့ေသာ ကေလးငယ္ရိွသူတို႔အတြက္ အဆိုပါစမတ္ပိုက္ဆံအိတ္ဟာ ယုံမွား သံသယ မျဖစ္ေအာင္ ကာကြယ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ လက္ေဗြရာစနစ္ အသုံးျပဳရမည့္ ေနရာ၏ေဘးဘက္တြင္ အခ်က္ျပမီးတပ္ဆင္ေပးထားၿပီး၊ လက္ေဗြရာကိုက္ညီမႈရိွပါက အစိမ္းေရာင္ ျပသေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ အသံစနစ္လည္း ပိုက္ဆံအိတ္မွာထည့္သြင္းေပးထားျခင္းေၾကာင့္ ပိုက္ဆံအိတ္ဘယ္ေနရာမွာ ထားမိသလဲဆိုသည္ကို ေခါင္း႐ႈပ္ေအာင္ စဥ္းစားစရာမလိုဘဲ၊ ဖုန္းျဖင့္ခ်ိတ္ဆက္ ရွာေဖြပါက အသံျမည္ေနေသာ၊ အနီေရာင္မီးမိွတ္တုတ္မွိတ္တုတ္ျဖစ္ေနသည့္ ပိုက္ဆံအိတ္ကို လြယ္ကူ စြာေတြ႕ရိွႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

Voyager စမတ္ပိုက္ဆံအိတ္မွာေတာ့ ေရးျခစ္မွတ္သားဖို႔ လုိအပ္လာ သည့္အခါ အဆင္သင့္ျဖစ္ေစရန္ ေဘာပင္ႏွင့္စာအုပ္ငယ္ကိုပါ တစ္ပါ တည္းထည့္သြင္းေပးထားပါတယ္။ ဖုန္းနဲ႔ခ်ိတ္ဆက္သုံးရမွာျဖစ္ကာ၊ ပိုက္ဆံအိတ္ေပ်ာက္သြားပါက ဖုန္းကို စာတိုပို႔ျခင္းျဖင့္ သတိေပးမွာျဖစ္ၿပီး၊ ဖုန္းျဖင့္ပင္ ပိုက္ဆံအိတ္ကို ရွာေဖြ ႏိုင္ပါတယ္။ ဖုန္းေပ်ာက္ေနပါကလည္း ပိုက္ဆံအိတ္နဲ႔ ဖုန္းကိုရွာေဖြႏိုင္ပါေသးတယ္။ ပိုက္ဆံအိတ္ရဲ႕ ညာဘက္ေအာက္ေထာင့္ကို ႏွစ္ခ်က္ဖိလိုက္ျခင္းျဖင့္ အသံျမည္ေနေသာ ဖုန္းကို ရွာေဖြႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ “ကေလးေတြနဲ႔ အလုပ္မ်ားေနတဲ့အခါ ပိုက္ဆံအိတ္ ရွာဖုိ႔ခက္ပါတယ္။ အခုေတာ့ Voyager ေၾကာင့္ အဆင္ ေျပသြားပါ တယ္”လုိ႔ အိမ္ေထာင္ရွင္မတစ္ဦးက ေျပာပါတယ္။


“ကြၽန္မကပိုက္ဆံ သုံးစြဲၿပီးတဲ့အခါတုိင္း၊ အျပင္သြားတဲ့အခါတိုင္း၊ ကြၽန္မလြယ္အိတ္ထဲမွာ ပိုက္ဆံအိတ္ပါမပါမၾကာခဏ စစ္ေဆးတတ္ပါတယ္။ တစ္ေနရာရာမွာ ပိုက္ဆံအိတ္က်န္ခဲ့မွာ၊ ပိုက္ဆံအိတ္ ခါးပိုက္ႏိႈက္ခံရမွာ စိုးရိမ္ပါတယ္။ Voyager အိတ္ေၾကာင့္ အသံနားေထာင္လိုက္႐ုံနဲ႔ပိုက္ဆံအိတ္ရိွ၊ မရိွအိတ္ကို ေမႊေႏွာက္ ရွာေဖြစရာမလိုေတာ့ပါဘူး” ဟု Saya ကေျပာ ပါတယ္။ Selfie ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ရသည္ကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သူမ်ားအတြက္ လည္း Voyager အိတ္က အေထာက္အပ့ံေပးႏိုင္ပါတယ္။ ဖုန္းနဲ႔ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး Selfie ႐ိုက္ကူးႏိုင္ဖုိ႔ဖုန္းတြင္ Chipolo app ကို ဖြင့္ထားရန္လုိအပ္ၿပီး၊အိတ္ရဲ႕ညာဘက္ေအာက္ေထာင့္ကို ႏွစ္ခ်က္ႏွိပ္လုိက္ကာ၊ Cheese လုိ႔ ေျပာ႐ုံပါပဲ။

Volterman Smart Wallet ကေတာ့ ကင္မရာပါပါရွိၿပီး မိမိ၏ ပိုက္ဆံအိတ္ယူသူရဲ႕မ်က္ႏွာကို ဓာတ္ပံု႐ိုက္ကူးေပးၿပီး ဖုန္းထံေပးပို႔မွာျဖစ္ ပါတယ္။ မိမိပိုက္ဆံအိတ္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ရယူလိုသည့္အခါ ဖုန္းမွာေပၚေနေသာဓာတ္ပံုကို သက္ေသ အျဖစ္ ျပသႏုိင္ပါတယ္။ အဆိုပါပိုက္ဆံအိတ္ဟာ Wi-Fi ကိုလည္း ထုတ္လႊင့္ေပးႏုိင္တာေၾကာင့္ အင္တာနက္ အသံုးျပဳဖို႔ လိုအပ္သည့္အခါ အဆင္ေျပေစပါလိမ့္မယ္။ ပိုက္ဆံအိတ္ကိုင္ေဆာင္သံုးစြဲသူ တစ္ေယာက္တည္းအတြက္သာမက မိမိေဘးနားရွိ မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ လည္း အကူအညီေပးႏုိင္ပါမယ္။ နည္းပညာေခတ္မွာ စမတ္ဖုန္းမ်ားအတြက္ အားသြင္းေပးႏိုင္မယ့္ အရာ မ်ားစြာရွိပါတယ္။


Volterman Smart Wallet ကလည္း ဖုန္းပါ၀ါအား ကို ျဖည့္သြင္းေပးႏုိင္မယ့္စြမ္းရည္ ပါရွိပါတယ္။ Wireless နည္းျဖင့္ ဖုန္းအားသြင္းႏိုင္သလို ႀကိဳးနဲ႔လည္း ခ်ိတ္ဆက္၍ အားသြင္းႏုိင္ပါမယ္။ ထည့္သြင္းေပးထားေသာ ဘက္ထရီစြမ္းအင္ကေတာ့ 2600mAh ျဖစ္ပါ တယ္။ စမတ္ဖုန္းနဲ႔ခ်ိတ္ ဆက္ထားေသာ ပိုက္ဆံအိတ္ေပ်ာက္ ပါက ျပန္လည္ ရွာေတြ႕ရန္ တီထြင္ ထုတ္လုပ္ေပးထားေသာ္လည္း ပိုက္ဆံအိတ္ႏွင့္တကြ ဖုန္းပါေပ်ာက္ဆံုးခဲ့ ပါက ရွာေဖြျခင္းဟူေသာ အလုပ္ဟာ ခက္ခဲသြားႏုိင္ပါတယ္။


ၿငိမ္းခ်မ္းတုိး

Mobile Guide Journal (Every Monday)
https://www.facebook.com/officialmobileguidejournal<<<
ေအာက္ကေၾကာ္ျငာကိုတစ္ခ်က္ေလာက္ႏွိပ္ခဲ့ေပးေစခ်င္ပါတယ္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုတစ္ဖက္တစ္လမ္းကကူညီရာေရာက္ပါတယ္ဗ်ာ။
>>> 
 
 
 
www.pyaephyo.com


0 comments:

Post a Comment