♪ သိထားသင့္တဲ့ Windows 10 Keyboard shortcut မ်ား ♫


Windows 10 ကို ေနာက္ပိုင္းမွာ touchscreen ကေန အသံုးျပဳတဲ့သူမ်ားျပားလာၾကတာေၾကာင့္ shortcut key ေတြကို သံုးစဲြမႈနည္းလာ ၾကပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ Windows 10 မွာ သံုးစဲြႏိုင္တဲ့  အသံုးတည့္တဲ့ shortcut key ေတြကို စုစည္းၿပီး ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။
Basic shortcuts
Ctrl + A = All item ကို select မွတ္တဲ့ shortcut ျဖစ္ပါတယ္။
Ctrl + C (or) Ctrl + Inset = Select မွတ္ထားတဲ့ အရာကို copy ျပဳလုပ္တဲ့ shortcut ျဖစ္ပါတယ္။
Ctrl + V (or) Shift + Insert = Copy လုပ္ထားတဲ့ အရာေတြကို paste ျပဳလုပ္တဲ့ shortcut ျဖစ္ပါတယ္။
Ctrl + X = Select လုပ္ထားတဲ့ ဖိုင္ေတြကို စာေတြကို cut လုပ္တဲ့ shortcut ျဖစ္ပါတယ္။
Ctrl + Z = အေရွ႕ကျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ action ကို ျပန္လုပ္တဲ့ shortcut ပါ
Ctrl + Y = လက္ရွိလုပ္ေနတဲ့ အလုပ္ကို ထပ္လုပ္တဲ့ redo shortcut ျဖစ္ပါတယ္။
Ctrl + N = Explorer လမ္းေၾကာင္းတူမွာ ေနာက္ထပ္ explorer ထပ္ဖြင့္မယ့္ shortcut ျဖစ္ပါတယ္။
Win + F1 = How to get help in Windows 10 ဆိုတာကို Windows 10 ရဲ႕ default browser နဲ႔ ဖြင့္တဲ့ shortcut ျဖစ္ပါတယ္။
Alt + F4 = လက္ရွိ program ကို ပိတ္မွာပါ။
Alt + Tab = ဖြင့္ထားတဲ့ app ေတြကို ေျပာင္းသံုးႏိုင္တဲ့ shortcut ျဖစ္ပါတယ္။
Shift + Del = Recycle ထဲကိုမေရာက္ဘဲ တစ္ခါတည္း ဖ်က္ပစ္ႏိုင္မယ့္ shortcut ျဖစ္ပါတယ္။
Start Menu နဲ႔ Taskbar
Win (or) Ctrl + Esc = Start menu ကိုဖြင့္တဲ့ shortcut ျဖစ္ပါတယ္။
Win + X = Secret start menu ကိုဖြင့္တဲ့ shortcut ျဖစ္ပါတယ္။
Win + T = Taskbar မွာ pin လုပ္ထားတဲ့ app ကိုေရြးခ်ယ္တာျဖစ္ပါတယ္။
Win + [Number] = Taskbar မွာ ရွိတဲ့ program ေတြကို ေရြးခ်ယ္ဖြင့္တာျဖစ္ပါတယ္။
Win + 1 = EDGE browser ကို ဖြင့္တဲ့ shortcut ျဖစ္ပါတယ္။
Win + Alt + [Number] = Taskbar မွာဖြင့္ထားတဲ့ program ဖိုင္ေတြကို right-click menu အျဖစ္သံုးစဲြႏိုင္တဲ့ shortcut ျဖစ္ပါတယ္။
Win + D = Desktop ကို show (or) hide လုပ္တဲ့ shortcut ျဖစ္ပါတယ္။
Desktop
Win + M = Windows အတြင္း ဖြင့္ထားတဲ့ program အားလံုးကို minimize လုပ္တာျဖစ္ပါတယ္။
Win + Shift + M = Minimize လုပ္ထားတဲ့ program အားလံုးကို restore ျပန္လုပ္တာျဖစ္ပါတယ္။
Win + Home = လက္ရွိ active ျဖစ္ေနတဲ့ program မွ လဲြၿပီး အားလံုးကို minimize ျပဳလုပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။
Win + Up arrow = Window ကို maximize လုပ္တာျဖစ္ပါတယ္။
Win + Shift + Up arrow = Active ျဖစ္ေနတဲ့ window ကို ေဒါင္လိုက္ maximize လုပ္တာျဖစ္ပါတယ္။
Win + Down arrow = Select မွတ္ထားတဲ့ window ကို minimize လုပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။
Win + Left arrow or Right arrow = လ်ပ္တျပက္ window ကို ဘယ္ညာတစ္ျခမ္း ထဲေရႊ႕ၿပီးသံုးစဲြဖို႔အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။
Win + Tab = Task View ကိုဖြင့္တာျဖစ္ပါတယ္။ (Virtual Desktops)
Win + Ctrl + D = Virtual desktop တစ္ခုကို ထပ္မံေပါင္းထည့္တာျဖစ္ပါတယ္။
Win + Ctrl + Right arrow = Virtual desktop တစ္ခုကို ညာဘက္ ေရႊ႕တဲ့ shortcut ျဖစ္ပါတယ္။
Win + Ctrl + Left arrow = Virtual desktop တစ္ခုကို ဘယ္ဘက္ ေရႊ႕တဲ့ shortcut ျဖစ္ပါတယ္။
Win + Ctrl + F4 = Virtual desktop ကို ပိတ္တဲ့ shortcut ပါ။
Windows Key
Win + A = Action Center ကိုဖြင့္တာျဖစ္ပါတယ္။
Win + S = Cortana search bar ကို စာနဲ႔႐ိုက္အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ဖြင့္တဲ့ text mode ျဖစ္ပါတယ္။
Win + Q = အေပၚကလုပ္ေဆာင္ခ်က္နဲ႔ အတူတူ ျဖစ္ပါတယ္။
Win + C = Cortana listing mode ကိုဖြင့္တာျဖစ္ပါတယ္။
Win + E = File explorer ကိုဖြင့္တာျဖစ္ပါတယ္။
Win + F = Windows 10 ရဲ႕ Feedback Hub ကိုဖြင့္တာျဖစ္ပါတယ္။
Win + Ctrl + F = PC နဲ႔ခ်ိတ္ဆက္တဲ့ network ကိုရွာေဖြဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။
Win + G = Game bar ကိုဖြင့္တာျဖစ္ပါတယ္။
Win + H = Share sidebar ကို ဖြင့္တဲ့ shortcut ျဖစ္ပါတယ္။
Win + I = Setting Menu ကိုဖြင့္တဲ့ shortcut ျဖစ္ပါတယ္။
Win + K = New Bluetooth device ေတြကိုခ်ိတ္ဆက္တဲ့ connect sidebar ကို ဖြင့္တာျဖစ္ပါတယ္။
Win + L = ကြန္ပ်ဴတာကို lock လုပ္တဲ့အခါမွာ သံုးစဲြတဲ့ shortcut ျဖစ္ပါတယ္။
Win + P = Projection sidebar ကိုဖြင့္တာျဖစ္ပါတယ္။
Win + R = Run box ကို ဖြင့္တဲ့ shortcut ပါ။
Win + U = Ease of Access ကိုဖြင့္တာျဖစ္ပါတယ္။
Win + W = Windows Ink Workspace ကိုဖြင့္တဲ့ shortcut ပါ။
Win + Print screen = Screenshot လုပ္တဲ့ shortcut ပါ။
Win + (+) or (-) = Zoom in out လုပ္တဲ့ shortcut ပါ။
Win + Esc = Magnifier ကို ပိတ္တဲ့ shortcut ပါ။
Command Prompt
ဒီ shortcut ေတြကေတာ့ command prompt ထဲမွာသံုးစဲြ ႏိုင္မယ့္ shortcut ေတြျဖစ္ပါတယ္။
Ctrl + C (or) Ctrl + Insert = Command line ေတြကို copy လုပ္ႏိုင္မယ့္ shortcut ျဖစ္ပါတယ္။
Ctrl + V (or) Shift + Insert = Copy လုပ္ထားတာေတြကို paste လုပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။
Ctrl + A = စာသားေတြဒါမွမဟုတ္ command line တစ္ခုလံုးကို select လုပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။
Ctrl + Up key (or) Down key = Screen တစ္ခုလံုးအေပၚတက္ ေအာက္ဆင္း လုပ္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။
Ctrl + F = Command prompt ထဲမွာ စာလံုးေတြကို ရွာေဖြတဲ့အခါ သံုးႏိုင္သလို Window ထဲမွာလည္း သံုးႏိုင္ပါတယ္။
Ctrl + M = Command prompt ထဲမွာ Mark mode ကို သံုးစဲြဖို႔အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။
Shift + Up (or) Down = Command prompt ထဲမွာရွိတဲ့ လိုင္းေတြကို select လုပ္တဲ့ shortcut ျဖစ္ပါတယ္။
Shift + Left (or) Right = Cursor ဘယ္ ဘက္နဲ႔ ညာဘက္ကိုေရႊ႕တဲ့ shortcut ျဖစ္ပါတယ္။
Ctrl + Shift + Left (or) Right = Command line တစ္ေၾကာင္းခ်င္းစီကို select လုပ္တဲ့ shortcut ျဖစ္ပါတယ္။
Shift + Home  (or) End = လက္ရွိေရာက္ေနတဲ့ line က စာသားေတြကို select လုပ္တဲ့ shortcut ျဖစ္ပါတယ္။
Ctrl + Shift + Home (or) End = Command prompt screen အစနဲ႔ အဆံုးကို select လုပ္တဲ့ shortcut ျဖစ္ပါတယ္။Credit to ==> Internet Journal<<<
ေအာက္ကေၾကာ္ျငာကိုတစ္ခ်က္ေလာက္ႏွိပ္ခဲ့ေပးေစခ်င္ပါတယ္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုတစ္ဖက္တစ္လမ္းကကူညီရာေရာက္ပါတယ္ဗ်ာ။
>>> 
 
 
 
 www.pyaephyo.com


0 comments:

Post a Comment