♪" ေနာက္ဆံုးရေစ်းႏႈန္းမ်ား " (4-8-2017 ၊ ေသာၾကာေန႔တြင္ စုစည္းတင္ဆက္သည္။) ♫

Image may contain: screen and text


iPhone
1. (AMT Mobile) (27.7.2017) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
iPhone 7 32GB Gold - 850000
iPhone 7 32GB Black - 850000
iPhone 7 128GB RED - 1040000
iPhone 7 128GB Black - 1000000
iPhone 7 128GB Jet Black - 1000000
iPhone 7 128GB Gold - 990000
iPhone 7 256GB Jet Blk- 1080000
iPhone 7 Plus 128GB RED - 1210000
iPhone 7 Plus 32GB Black - 1030000
iPhone 7 Plus 128GB Jet Black - 1130000

2. Today Mobile (4.8.2017) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
iPhone 6S Plus (128GB) - 990000
iPhone 6S Plus (64GB) - 940000
iPhone 6S (128GB) - 920000
iPhone 6S (64GB) - 869000
iPhone 6 Plus (128GB) - 720000
iPhone 6 Plus (64GB) - 680000
iPhone 6 Plus (16GB) - 630000
iPhone 6 (128GB) - 650000
iPhone 6 (64GB) - 600000
iPhone 6 (16GB) - 550000
iPhone 5S (16GB) - 325000
iPhone 5S (32GB) Silver - 345000
iPhone 5S (32GB) Gold - 355000
iPhone 5S (64GB) Silver - 375000
iPhone 5S (64GB) Gold - 395000
iPhone 5 (16GB) - 250000
iPhone 4S (16GB) - 178000
iPhone 4S (32GB) - 198000

3. Unique Mobile (3.8.2017) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
iPhone 7 Plus (32GB) Black / Rose Gold / Gold - 1049000
iPhone 7 Plus (128GB) Red - 1229000
iPhone 7 Plus (128GB) Jet Black - 1149000
iPhone 7 Plus (128GB) Black - 1189000
iPhone 7 Plus (128GB) Rose Gold / Gold - 11990000
iPhone 7 Plus (256GB) Red - 1329000
iPhone 7 Plus (256GB) Jet Black - 1269000
iPhone 7 Plus (256GB) Black / Rose Gold / Gold - 1279000
iPhone 7 (32GB) Black - 889000
iPhone 7 (32GB) Rose Gold / Gold - 879000
iPhone 7 (128GB) Red - 1059000
iPhone 7 (128GB) Jet Black / Black - 1019000
iPhone 7 (128GB) Rose Gold / Gold - 1009000
iPhone 7 (256GB) Red - 1139000
iPhone 7 (256GB) Jet Black / Black - 1129000
iPhone 7 (256GB) Rose Gold / Gold - 1109000

4. Win Mobile (29.7.2017) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
iPhone 7 (32GB) All Colour - 880000
iPhone 7 (128GB) Rose Gold, Gold, Silver - 1000000
iPhone 7 (128GB) JetBlack, Black - 1010000
iPhone 7 (128GB) Red Edition - 1060000
iPhone 7 (256GB) Gold, Silver - 1100000
iPhone 7 (256GB) Rose, Black, JetBlack - 1120000
iPhone 7 (256GB) Red Edition - 1130000
iPhone 7 Plus (32GB) All Colour - 1050000
iPhone 7 Plus (128GB) Jetblack - 1150000
iPhone 7 Plus (128GB) Silver, Gold - 1180000
iPhone 7 Plus (128GB) Rose Gold, Black - 1190000
iPhone 7 Plus (128GB) Red Edition - 1220000
iPhone 7 Plus (256GB) JetBlack, Black, Gold - 1250000
iPhone 7 Plus (256GB) Rose Gold - 1270000
iPhone 7 Plus (256GB) Red Edition - 1310000
iPhone 6S (32GB) - 720000
iPhone 6S Plus (32GB) - 790000
iPhone SE (16GB) - 460000
iPhone SE (32GB) - 490000
iPhone 6S (16GB) - 620000
iPhone 6S (64GB) - 760000
iPhone 6S Plus (64GB) - 790000

iPad
1. Unique Mobile (3.8.2017) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
iPad Pro (128GB) Wifi + Cellular (4G) - 1089000
New iPad (2017) 128GB WiFi + Cellular (4G) - 769000

2. Win Mobile (29.7.2017) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
iPad Pro Pencil - 160000
iPad Pro 12.9" Keyboard - 260000
iPad Pro 10.5" Keyboard - 250000
iPad Pro 9.7" Keyboard - 230000
iPad Pro 12.9 256GB WiFi (2017) - 1250000
iPad Pro 12.9 64GB 4G (2017) - 1260000
iPad Pro 12.9 256GB 4G (2017) - 1430000
iPad Pro 12.9 512GB 4G (2017) - 1680000
iPad Pro 9.7" (32GB) WiFi - 740000
iPad Pro 9.7" (128GB) WiFi - 890000
iPad Pro 9.7" 32GB (4G) - 860000
iPad Pro 9.7" (256GB) 4G - 1190000
iPad Pro 10.5 64GB WiFi - 890000
iPad Pro 10.5 256GB WiFi - 1020000
iPad Pro 10.5 64GB (4G) - 1050000
iPad Pro 10.5 256GB (4G) - 1210000
iPad Pro 10.5 512GB (4G) - 1480000
iPad 2017 (32GB) WiFi - 490000
iPad 2017 (32GB) 4G - 650000
iPad 2017 (128GB) 4G - 760000
iPad Mini 4 (32GB) 4G - 670000

Macbook Pro
1. Unique Mobile (3.8.2017) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Macbook Pro 13.3" (Intel Core i5, 8GB LPDDR3, 128GB) - USD 1279
Macbook Pro 13.3" (Intel Core i5, 8GB LPDDR3, 256GB) - USD 1439
New Macbook Rose Gold (12") (256GB) - USD 1299
Macbook Air (13.3") 128GB - USD 959
Macbook Air (13.3") 256GB - USD 1149

2. Win Mobile (29.7.2017) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
iMac 21.5" i5 (2.8GHz) 8GB RAM 1TB HDD - 1650000
iMac 21.5" Retina 4K i5 (3.1GHz) 8GB RAM 1TB HDD - 1800000
iMac 2017 (New) 21.5" i5 7th 2.3GHz / 8GB RAM 1TB HDD - 1550000
iMac 2017 (New) 21.5" Retina 4K i5 7th 3.0GHz / 8GB RAM / 1TB HDD - 1800000
iMac 2017 (New) 21.5" Retina 4K i5 7th 3.4GHz / 8GB RAM /1TB Fusion - Out of Stock
iMac 2017 (New) 27" Retina 5K i5 7th 3.4GHz/8GB 1TB Fusion/Radeon Pro 570-1 - Out of Stock
iMac 2017 (New) 27" Retina 5K i5 7th 3.4GHz / 8GB 1TB Fusion / Radeon Pro 575-1 - 2700000
Macbook Pro 13" (New) 2.3GHz / 8GB RAM / 128GB / Gray / No Touch Bar - 1700000
Macbook Pro 13" (New) 2.3GHz / 8GB RAM / 128GB / Silver / No Touch Bar - 1700000
Macbook Pro 13" (New) 2.3GHz / 8GB RAM / 256GB / Gray / No Touch Bar - 1950000
Macbook Pro 13" (New) 2.3GHz / 8GB RAM / 256GB / Silver / No Touch Bar - 1950000
Macbook Pro 13" (New) 3.1GHz / 8GB RAM / 256GB / Gray / Touch Bar - 2350000
Macbook Pro 13" (New) 3.1GHz / 8GB RAM / 256GB / Silver / Touch Bar - 2350000
Macbook Pro 13" (New) 3.1GHz / 8GB RAM / 512GB / Gray / Touch Bar - 2620000
Macbook Pro 13" (New) 3.1GHz / 8GB RAM / 512GB / Silver / Touch Bar - 2620000
Macbook Pro 15" (New) 2.8GHz / 16GB RAM / 256GB / Grey / Touch Bar - 3150000
Macbook Pro 15" (New) 2.8GHz / 16GB RAM / 256GB / Silver / Touch Bar - 3150000
Macbook Pro 15" (New) 2.9GHz / 16GB RAM / 512GB / Grey / Touch Bar - 3600000
Macbook Pro 15" (New) 2.9GHz / 16GB RAM / 512GB / Silver / Touch Bar - 3600000
Macbook Pro Retina 13" i5 2.9GHz (512GB) with touch bar Gray 2016 - 2350000
Macbook Pro Retina 13" i5 2.9GHz (512GB) with touch bar Silver 2016 - 2350000
Macbook Pro Retina 15" i7 2.7GHz (512GB) with touch bar Gray 2016 - 3150000
Macbook Pro Retina 15" i7 2.7GHz (512GB) with touch bar silver 2016 - 3150000
New Macbook 12" 1.2GHz / 8GB Ram / 256GB / Gold - [ 2017 New ] - 1750000
New Macbook 12" 1.2GHz / 8GB Ram / 256GB / Grey [ 2017 New ] - 1750000
New Macbook 12" 1.2GHz / 8GB Ram / 256GB / Silver [ 2017 New ] - 1750000
New Macbook 12" 1.2GHz / 8GB Ram / 256GB / Rose Gold [ 2017 New ] - 1750000
New Macbook 12" 1.3GHz / 8GB Ram / 512GB / Gold [ 2017 New ] -2080000
New Macbook 12" 1.3GHz / 8GB Ram / 512GB / Grey [ 2017 New ] -2080000
New Macbook 12" 1.3GHz / 8GB Ram / 512GB / Silver [ 2017 New ] -2080000
New Macbook 12" 1.3GHz / 8GB Ram / 512GB / Rose Gold [ 2017 New ] -2080000
New Macbook 12" (512GB) Gold 2016 - 1950000
New Macbook 12" (512GB) Rose Gold 2016 - 1950000
Macbook Air 2017 13" i5 1.8GHz 8GB RAM 128GB - 1280000
Macbook Air 2017 13" i5 1.8GHz 8GB RAM 256GB - 1580000

Samsung
1. (AMT Mobile) (27.7.2017) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Samsung Galaxy S8 Plus - 1160000
Samsung Galaxy S8 - 1030000
Samsung Galaxy Note 5 - 800000
Samsung Galaxy C9 Pro - 664000
Samsung Galaxy A7 2017 (1 Year) - 620000
Samsung Galaxy A5 2017 (1 Year) - 525000
Samsung Galaxy A9 Pro - 594000
Samsung Galaxy J7 Prime - 319000
Samsung Galaxy J5 Prime - 290000
Samsung Galaxy J2 Prime (1Year) - 159000
Samsung Galaxy A5 2016 (1 Year) - 465000
Samsung Galaxy J5 Pro - 349000
Samsung Galaxy J7 Pro - 415000
Samsung Galaxy On 7 (1 Year) - 184000
Samsung Galaxy Core Prime (1 Year) - 139000
Samsung Galaxy J2 (1 Year) - 151000
Samsung Galaxy J1 mini (1 Year) - 99000
Samsung Galaxy Grand Neo - 170000
Samsung Galaxy S3 Neo - 260000
Samsung Galaxy Trend 2X - 120000
Samsung Galaxy ACE PLUS - 99000
Samsung Galaxy ACE (Flower) - 99000
Samsung Galaxy ACE - 80000
Samsung Galaxy MINI 2 - 80000
Samsung ACE Advance - 80000
Samsung MINI - 55000
Samsung Y - 50000
Samsung Core 2 - 130000
Samsung Galaxy 5 - 40000
Samsung S3656 - 45000
Samsung F 480 - 60000
Samsung Tab J 7.0 - 259000

2. Today Mobile (4.8.2017) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Samsung Galaxy Note 5 - 800000 (Offcial)
Samsung Galaxy S7 - 780000 (Offcial)
Samsung Galaxy S7 Edge (32GB) - 960000 (Offcial)
Samsung Galaxy S6 - 713000 (Offcial)
Samsung Galaxy S6 Edge (32GB) - 765000 (Offcial)
Samsung Galaxy S6 Edge Plus - 915000 (Official)
Samsung Galaxy A5 (2017) - 525000 (Offcial)
Samsung Galaxy A5 (2016) - 460000 (Offcial)
Samsung Galaxy A7 (2016) - 505000(Offcial)
Samsung Galaxy A7 (2017) - 600000 (Offcial)
Samsung Galaxy On 7 - 184000 (Offcial)
Samsung Galaxy J7 (2016) - 299000 (Offcial)
Samsung Galaxy J7 Prime - 319000 (Offcial)
Samsung Galaxy J5 Prime - 290000 (Offcial)
Samsung Galaxy J2 Prime - 159000 (Offcial)
Samsung Galaxy J2 - 151000 (Offcial)
Samsung Galaxy J1 (2016) - 132000 (Offcial)
Samsung Galaxy Ace 3 - 80000 (Official)
Samsung Galaxy Tap 4 (7.0") - 227000 (Offcial)
Samsung Galaxy Tab 3V (7.0") - 168000 (Offcial)
Samsung Galaxy Note 4 - 378000
Samsung Galaxy Note 3 - 278000
Samsung Galaxy Note 2 - 188000
Samsung Galaxy S6 - 420000
Samsung Galaxy S5 - 287000
Samsung Galaxy S4 - 195000
Samsung Galaxy S3 - 165000
Samsung Galaxy On7 - 162000
Samsung Galaxy Grand 2 - 122000
Samsung Galaxy Grand 9082 - 93000
Samsung Galaxy Grand Prime - 124000
Samsung Galaxy MEGA - 148000
Samsung Galaxy A3 - 193000
Samsung Galaxy A5 - 244000
Samsung Galaxy A7 - 305000
Samsung Galaxy J5 - 175000
Samsung Galaxy J7 - 218000
Samsung Galaxy Tab 10.1 - 198000
Samsung Galaxy Tab 3 - 155000

3. Unique Mobile (3.8.2017) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Samsung Galaxy S8 Plus - 1160000
Samsung Galaxy S8 - 1030000
Samsung Galaxy C9 Pro - 664000
Samsung Galaxy A7 (2017) - 600000
Samsung Galaxy A5 (2017) - 525000
Samsung Galaxy J7 (Pro) - 415000
Samsung Galaxy J5 (Pro) - 349000
Samsung Galaxy J7 Prime - 319000
Samsung Galaxy X Cover 4 - 299000
Samsung Galaxy J3 (Pro) - 240000
Samsung Galaxy On7 - 184000
Samsung Galaxy J2 Prime - 159000
Samsung Galaxy Tab S3 9.7" - 918000
Samsung Galaxy Tab S2 VE 9.7" - 665000
Samsung Galaxy Tab S2 VE 8.0" - 572000
Samsung Galaxy Tab J 7.0" - 259000

4. Win Mobile (29.7.2017) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Samsung Galaxy S8 Plus - 1160000
Samsung Galaxy S8 - 1030000
Samsung Note 5 - 800000
Samsung Galaxy C9 Pro - 664000
Samsung Galaxy A7 (2017) - 600000
Samsung Galaxy A5 (2017) - 525000
Samsung Galaxy A5 (2016) - 460000
Samsung Galaxy XCover 4 - 299000
Samsung Galaxy J7 Prime - 319000
Samsung Galaxy J5 Prime - 290000
Samsung Galaxy J2 Prime - 159000
Samsung Galaxy On7 - 184000
Samsung Galaxy J7 Pro - 415000
Samsung Galaxy J5 Pro - 349000
Samsung Galaxy Tab J - 259000
Samsung Galaxy Tab A 10.1 - 481000
Samsung Galaxy Tab S2 VE 8.0 - 572000
Samsung Galaxy Tab S2 VE 9.7 - 665000
Samsung Galaxy Tab S3 9.7 - 918000

SONY
1. (AMT Mobile) (27.7.2017) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Sony Xperia XZs - 899000
Sony Xperia XZ - 749000
Sony Z5 Premium - 749000
Sony Z5 Dual - 459000
Sony XA Ultra - 389000
Sony Xperia XA - 249000
Sony Xperia X Perfomance - 669000
Sony Xperia XA1 - 369000
Sony Xperia X - 479000
Sony M5 Dual - 279000
Sony Xperia XA Premium (New) - 999000
Sony Xperia XA1 Ultra (New) - 529000
Sony Xperia L1 (New) - 299000
Sony Xperia Z1 Compact - 270000
Sony Xperia SP - 200000
Sony Xperia C - 160000
Sony Smart Band - 75000
Sony ZR - 220000
Sony U 5i - 75000

2. Today Mobile (4.8.2017) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Sony Xperia XZ - 652000
Sony Xperia X Performance - 629000
Sony Xperia XZs - 817000
Sony Xperia X - 417000
Sony Xperia XA Ultar - 389000
Sony Xperia XA - 219000
Sony Xperia Z5 (Premium) - 652000
Sony Xperia M5 - 252000
Sony Xperia C4 (Dual) - 219000
Sony Xperia Xa 1 Ultra - 529000
Sony Xperia Xa 1 - 369000

3. Unique Mobile (3.8.2017) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Sony Xperia XZ Premium (LTE) - 999000
Sony Xperia XZs - 899000
Sony Xperia XZ (LTE) - 749000
Sony Xperia XA1 Ultra - 529000
Sony Xperia XA1 - 369000
Sony Xperia XA - 219000
Sony Xperia L1 - 299000

4. Win Mobile (29.7.2017) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Sony Xperia XZ Premium - 999000
Sony Xperia XZs - 899000
Sony Xperia XZ - 749000
Sony Xperia Z5 (4g) - 459000
Sony Xperia XA1 Ultra - 529000
Sony Xperia XA1 - 369000
Sony Xperia L1 - 299000
Sony Xperia XA Ultra - 389000
Sony Xperia XA - 219000
Sony Xperia M5 - 279000
Sony Xperia X Performance - 590000

HTC
1. (AMT Mobile) (27.7.2017) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
HTC Desire 310 - 130000
HTC Desire 300 - 180000
HTC One Gold - 500000
HTC Desire X - 210000
HTC Desire S - 199000
HTC RHYME - 199000

2. Unique Mobile (8.3.2017) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
HTC One A9 - 469000 (Official 12 Months)
HTC Desire 626G Plus - 225000 (Official 18 Months)

LG
1. (AMT Mobile) (27.7.2017) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
LG Nexus 5 - 450000
LG Optimus G Pro - 500000
LG G2 - 440000
LG G Pro Lite - 200000

2. Unique Mobile (3.8.2017) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
LG G5 SE - 599000
LG G Flex 2 - 689000
LG Skylus 2 - 265000
LG K 10 - 149000

3. Win Mobile (29.7.2017) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
LG K 10 - 139000 (Clearance)
LG G6 Dual 64GB - 720000

VIVO
1. (AMT Mobile) (27.7.2017) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Vivo V5 Plus - 538000
Vivo V5 - 318000
Vivo V5 Lite - 268000
Vivo Y55s - 228000
Vivo Y53 - 198000
Vivo Y52 - 158000

2. Today Mobile (4.8.2017) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Vivo Y55S - 228000
Vivo Y55 - 218000
Vivo Y52 - 158000
Vivo V5 Plus - 538000
Vivo V5 Lite - 288000
Vivo V5 - 318000

3. Unique Mobile (3.8.2017) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Vivo V5 Plus - 458000
Vivo V5 - 318000
Vivo V5 Lite - 268000
Vivo Y55s - 228000
Vivo Y53 - 198000
Vivo Y52 - 158000

4. Win Mobile (29.7.2017) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Vivo Y52 - 158000
Vivo Y53 - 198000
Vivo Y55s - 228000
Vivo V5 Lite - 268000
Vivo V5 - 318000
Vivo V5 Plus - 538000

OPPO
1. (AMT Mobile) (27.7.2017) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
OPPO F3 Plus - 599000
OPPO F3 - 379000
OPPO A57 - 299000
OPPO F1s - 299000
OPPO A39 - 229000
OPPO A37 - 179000

2. Today Mobile (4.8.2017) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
OPPO A39 - 229000
OPPO A37 - 179000
OPPO Neo 7 - 149000
OPPO Neo 5 - 119000
OPPO F1S - 299000

3. Unique Mobile (3.8.2017) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
OPPO F3 Plus - 599000
OPPO F3 - 379000
OPPO A57 - 229000
OPPO A37 - 179000

4. Win Mobile (29.7.2017) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
OPPO F3 Plus - 599000
OPPO F3 - 379000
OPPO A57 - 299000
OPPO A37 - 179000

Meizu
1. (AMT Mobile) (27.7.2017) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Meizu M5C (Ram 2/16GB) - 125000
Meizu M3 E - 239000
Meizu M5 (Ram 3 / 32GB) - 179000
Meizu M5 (Ram 2 / 16GB) - 159000
Meizu MX6 - 339000
Meizu M3 Note (Ram 3 / 32GB) - 199000
Meizu M3 Note (Ram 2 / 16GB) - 175000
Meizu M5 S (Ram 3 / 32GB) - 199000
Meizu M3 S (Ram 3 / 32GB) - 152000
Meizu M5 Note (Ram 3 / 16GB) - 209000
Meizu M5 Note (Ram 3 / 32GB )- 229000
Meizu U10 (Ram 2 / 16GB) - 169000

2. Today Mobile (4.8.2017) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Meizu MX6 (4GB + 32GB) - 339000
Meizu M3 Note (2GB + 16GB) - 175000
Meizu M3 Note (3GB + 32GB) - 199000
Meizu M5 Note (2GB + 16GB) - 209000
Meizu M5 Note (3GB + 32GB) - 229000
Meizu M3 S (2GB + 16GB) - 148000
Meizu M3 S (3GB + 32GB) - 168000
Meizu U20 (2GB + 16GB) - 189000
Meizu U20 (3GB + 32GB) - 219000

3. Unique Mobile (3.8.2017) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Meizu M5 Note (16GB) - 209000
Meizu M5 Note (32GB) - 229000
Meizu M5s (16GB) - 179000
Meizu M5s (32GB) - 199000
Meizu M3 Note (32GB) - 199000

4. Win Mobile (29.7.2017) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Meizu MX6 - 339000
Meizu U10 16GB - 169000
Meizu M5 Note 32GB - 229000
Meizu M5 Note 16GB - 209000
Meizu M5S 32GB - 199000
Meizu M5S 16GB - 179000
Meizu M5 32GB - 179000
Meizu M5 16GB - 159000
Meizu M5C (16GB / 2GB) - 125000
Meizu M2 Note 32GB - 140000 (Clearance)

Xiaomi
1. (AMT Mobile) (27.7.2017) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Xiaomi Mi 6 (Ram 6 / 128GB) Black - 610000
Xiaomi Mi 6 (Ram 6 / 128GB) Blue - 650000
Xiaomi Mi 5s Plus (Ram 4 / 64GB) - 383000
Xiaomi Mi 5s (Ram 3 / 64GB) - 335000
Xiaomi Mi 5 (Ram 3 / 64GB) Gold - 290000
Xiaomi Mi Max 2 (Ram 4, 64GB) Black - 345000
Xiaomi Mi Max 2 (Ram 4, 64GB) Gold - 300000
Xiaomi Redmi Note 4X (Ram 4 / 64GB) Blue - 238000
Xiaomi Redmi Note 4X (Ram 4 / 64GB) Pink - 205000
Xiaomi Redmi Note 4X (Ram 3 / 32GB) Green - 197000
Xiaomi Redmi Note 4X (Ram 3 / 32GB) - 183000
Xiaomi Redmi 4X (Ram 3 / 32GB) Gold / Black - 153000
Xiaomi Mi 4S (Ram 3 / 64GB) - 220000
Xiaomi Redmi 4X (Ram 2 / 16GB) Blk / Pink - 132000
Xiaomi Redmi 4X (Ram 2 / 16GB) Gold - 130000
Xiaomi Redmi 4A (Ram 2 / 16GB) Gray - 110000
Xiaomi Note 2 (Ram 2 / 16GB) - 125000
Xiaomi Mi Sport Bluetooth - 40000

2. Today Mobile (4.8.2017) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Xiaomi Redmi 5S (4GB + 32GB) - 370000
Xiaomi Note 4 (64GB) - 238000
Xiaomi Note 4 (3GB + 32GB) - 217000
Xiaomi Note 4 (4GB + 64GB) - 247000
Xiaomi Note 3 Pro (2GB + 16GB) - 193000
Xiaomi Mi 5 (3GB + 32GB) - 332000
Xiaomi Mi 4i (2GB + 32GB) - 192000
Xiaomi Mi 4A (2GB + 32GB) - 139000
Xiaomi Mi 4A (2GB + 16GB) - 120000
Xiaomi Redmi 4 (3GB + 21GB) - 203000
Xiaomi Redmi 4X (2GB + 16GB) - 157000
Xiaomi Redmi 4X (3GB + 32GB) - 187000

3. Unique Mobile (3.8.2017) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Xiaomi Mi 5 White - 289000
Xiaomi Mi 5 Gold - 295000
Xiaomi Redmi 4X (32GB) - 189000
Xiaomi Mi 5s - 359000
Xiaomi Mi Max 2 - 349000
Xiaomi Note 4 (64GB) - 249000
Xiaomi Note 4 (32GB) - 219000
Xiaomi Redmi Note 4x (32GB) - 189000
Xiaomi Redmi 4X (16B) - 159000

4. Win Mobile (29.7.2017) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Xiaomi Mi Mix (256GB) - 789000
Xiaomi Mi Note 2 - 679000
Xiaomi Mi Max 2 (64GB / 4GB) - 349000
Xiaomi Redmi Note 4 (64GB / 4GB) - 249000
Xiaomi Redmi Note 4 (32GB / 3GB) - 219000
Xiaomi Redmi 4A (2GB / 32GB) - 139000
Xiaomi Redmi 4X (3GB / 32GB) - 189000
Xiaomi Redmi 4X (2GB / 16GB) - 159000
Xiaomi Mi 6 128GB Blue - 610000
Xiaomi Mi 6 128GB Ceramic Black - 615000
Xiaomi Mi 6 128GB Black - 600000
Xiaomi Mi Max 2 (64GB / 4GB) - 315000
Xiaomi Mi Max (128GB / 4GB) - 335000
Xiaomi Mi 5S Plus 64GB - 390000
Xiaomi Mi 5S 64GB - 332000
Xiaomi Redmi Pro 128GB - 288000
Xiaomi Redmi Note 4X (32GB / 3GB) Miku - 198000
Xiaomi Redmi Note 4X (32GB / 3GB) - 188000
Xiaomi Redmi 4X (16GB / 2GB) - 130000
Xiaomi Redmi 4A (16GB / 2GB) - 110000
Xiaomi Air Purifier 1 - 148000
Xiaomi Min Notebook Air 12" Upgraded - 890000

Huawei
1. (AMT Mobile) (27.7.2017) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Huawei GR5 2017 - 309000
Huawei GR5 Mini - 225000
Huawei GR5 - 239000
Huawei Y7 Prim - 279000
Huawei Y5 (2017) - 179000
Huawei Shot X - 199000
Huawei Y6 2 - 195000
Huawei Y5 2 - 139000
Huawei Y3 2 - 99000
Huawei Y300 - 50000
Huawei Y220 - 40000
Huawei Y6 Pro (Ram 2 / 16GB) - 159000
Huawei Tab 7.0 16GB - 139000
Huawei Tab 7.0 8GB - 119000
Huawei T2 Pro 7.0 - 259000

2. Today Mobile (28.7.2017) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Huawei GR5 (2017) (2GB + 16GB) - 309000
Huawei P9 Lite (3GB + 16GB) - 263000
Huawei Y6II Prime - 229000
Huawei GR5 Mini (2GB + 8GB) - 225000
Huawei P10 - 799000
Huawei Y6II (2GB + 16GB) - 195000
Huawei Y5II (1GB + 8GB) - 137000
Huawei Media Pad (8.0") - 155000
Huawei Media Pad 7.0" - 116000
Huawei Media Pad T2 7.0" - 149000

3. Unique Mobile (3.8.2017) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Huawei P10 Plus (64GB) - 999000
Huawei P10 (64GB) - 799000
Huawei Mate 9 - 899000
Huawei P9 (EVA-19) - 559000
Huawei GR5 (2017) Premium - 399000
Huawei GR5 (2017) - 309000
Huawei Y7 (Prime) - 279000
Huawei GR5 Mini - 225000
Huawei Y6II - 195000
Huawei MediaPad M3 8.4" (32GB) - 379000
Huawei MediaPad T3 10.0" (16GB) - 269000
Huawei MediaPad T1 7.0" (16GB) - 139000
Huawei MediaPad T1 7.0"(8GB) - 119000

4. Win Mobile (29.7.2017) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Huawei P10 Plus - 999000
Huawei P10 - 799000
Huawei Mate 9 - 899000
Huawei P9 (+ Gifts) - 559000
Huawei G7 Plus (16GB / 2GB) - 269000
Huawei GR5 (2017) Premium - 399000
Huawei GR5 (2017) - 309000
Huawei GR5 - 239000
Huawei GR5 Mini (Gold / Silver) - 225000
Huawei Y7 Prime - 279000
Huawei Y6II - 195000
Huawei Y6II Prime - 229000
Huawei Y5II - 139000
Huawei T2 Pro Tablet - 259000
Huawei T1 7" - 119000
Huawei T1 8" - 159000
Huawei T3 9.6" - 269000
Huawei M3 Lite - 379000

ASUS
1. Today Mobile (4.8.2017) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Asus Zenfone Go 4.5 (1GB + 8GB) - 99000
Asus Zenfone 2 Laser 5.0 (2GB + 16GB) - 199000
Asus Zenfone Max (2GB + 16GB) - 229000
Asus Zenfone Go 5.0 (2GB + 16GB) - 159000
Asus Zenfone Selfie (3GB + 16GB) - 299000
Asus Zenfone 2 Laser 6 (3GB +16GB) - 319000

2. Unique Mobile (3.8.2017) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Asus Zenfone 3 - 399000
Asus Zenfone 2 Laser - 179000
Asus Zenfone Go TV - 165000

NOKIA
1. (AMT Mobile) (27.7.2017) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
NOKIA 6 - 319000
NOKIA 5 - 259000
NOKIA 3 - 189000
NOKIA 3310 - 66000
NOKIA XL - 160000
NOKIA Lumia 625 - 210000
NOKIA Lumia 620 - 160000
NOKIA C2-02 - 60000
NOKIA 5230 - 75000
NOKIA 5250 - 70000
NOKIA N9 - 200000

ZTE
1. (AMT Mobile) (27.7.2017) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
ZTE Blade L3 - 89800
ZTE Blade L5 Plus - 109800
ZTE Blad D3 - 119800
ZTE Blad A452 - 149000
ZTE Blade V7 Lite - 179800
ZTE Blade S6 - 169800
ZTE Blade A711 - 239000

MAXXCALL
1. Today Mobile (4.8.2017) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Maxxcall X3 - 62000
Maxxcall X5 - 75000
Maxxcall X6 - 75000
Maxxcall X7 - 88000
Maxxcall M6 - 85000
Maxxcall M7 - 89000
Maxxcall M Note - 98000
Maxxcall Smart Tablet - 69000

KENBO
1. Today Mobile (4.8.2017) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Kenbo O31+ - 129800
Kenbo Fly 1 - 119800
Kenbo Hero 2 - 99800
Kenbo E71 - 79800
Kenbo E91 - 79800
Kenbo E61s - 49800

CDMA 800Mhz
1. (AMT Mobile) (27.7.2017) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Huawei Honor 4A - 120000
C8816 White - 130000
Y600D - 100000
Y330C - 68000
SCHE 229 - 25000
Gold Sun A88 - 55000
S8600 - 99000
AXESSTEL - 80000
F339 - 60000

CDMA 450 Mhz
1. (AMT Mobile) (27.7.2017) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
ZTE G 500 - 210000
Ubiquam U 900 - 40000
Ubiquam U 800 - 130000
Aiji AM 100 - 35000
G500 Mini - 75000
ZXET CF500 - 75000
G830 - 80000
CF330 Fold - 75000
ZXET CG500 - 75000

NetGuide Journal (Every Wednesday)
https://www.facebook.com/officialnetguidejournal
<<<
ေအာက္ကေၾကာ္ျငာကိုတစ္ခ်က္ေလာက္ႏွိပ္ခဲ့ေပးေစခ်င္ပါတယ္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုတစ္ဖက္တစ္လမ္းကကူညီရာေရာက္ပါတယ္ဗ်ာ။
>>> 
 
 
 
 
www.pyaephyo.com0 comments:

Post a Comment