♪ “အြန္လိုင္းမွာ အေႏွာင့္အယွက္ကင္းေအာင္” ♫

Image may contain: one or more people

အြန္လိုင္းတက္ၿပီး website ေပါင္းစံုကို ၀င္ၾကည့္သည့္အခါ ထိုအလုပ္ကို မိမိကလြဲၿပီး အျခားသူမည္သူမွ် မသိဟုထင္ၾက သည္။ ထိုအထင္အျမင္ သည္ တက္တက္စင္ေအာင္ လြဲပါသည္။ အြန္လိုင္းမွာ မည္သူေတြ မည္သည့္အလုပ္လုပ္ေနသည္ကို ေစာင့္ၾကည့္သူေတြ အေတာ္မ်ားမ်ား ရွိသည္။ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားအမ်ားစု မိုဘိုင္း အင္တာနက္ သံုးသည္ ျဖစ္ရာ မည္သူေတြ data မည္မွ်သံုးသည္ကို Mobile carrier ကေစာင့္ၾကည့္ေနသည္။ အြန္လိုင္းတက္ၿပီး မည္သူေတြ ပုဂၢိဳလ္ ေရးေ၀ဖန္စာေတြ ေရးသည္ကို သက္ဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိသူေတြက ေစာင့္ၾကည့္သည္။ အနာေပၚတုတ္က်စာမ်ားေရးပါက ပုဒ္မ (၆၆) ႏွင့္ေတြ႕ပါလိမ့္မည္။ ထို႔အျပင္ မည္သူ႕ထံမွ သတင္းအခ်က္အလက္ ႏႈိက္ရမည္။ မည္သူပိုင္ေသာေငြကို ျဖတ္ခိုးရမည္ကို ေခ်ာင္းေနသည့္ ဟက္ကာမ်ားလည္းရိွပါေသးသည္။ အနိမ့္ဆံုးအေနျဖင့္ website ထဲ၀င္လွ်င္ နည္းေပါင္းစံုျဖင့္ ေၾကာ္ျငာထိုးမည့္ ေၾကာ္ျငာရွင္မ်ားကို မလြဲမေသြႀကံဳရပါလိမ့္မည္။

Mobile carrier က လုပ္ငန္းရွင္မို႔ ခြင့္လႊတ္ႏိုင္ေသး၏။ က်န္သည့္ သူအတာ္မ်ားမ်ားမွာ ျပႆနာေကာင္ေတြျဖစ္ရာ မေတြ႕ေအာင္ ေရွာင္ႏိုင္ေလ ေကာင္းေလျဖစ္ပါ၏။ အြန္လိုင္းသံုးလွ်င္ search engine ႏွင့္ တစ္ႀကိမ္မဟုတ္တစ္ႀကိမ္ က်ိန္းေသ ေတြ႕ပါလိမ့္မည္။ သူကလည္း စိတ္မခ်သည့္ အထဲမွာပါ၏။ Search data ေတြအေပၚအမွီျပဳၿပီး ေၾကာ္ျငာထိုးဖို႔ ႀကိဳးစား၏။ ကိုယ္တိုင္လုပ္ဖို႔ အေျခအေနမဟန္ဟုဆိုလွ်င္ ထို data တို႔ကို ေၾကာ္ျငာရွင္မ်ားထံ ေရာင္းစားပါ၏။ Facebook ဆိုေသာ အထင္ ကရ website ႀကီးသည္ပင္လွ်င္ whats app မွတစ္ဆင့္ user data မ်ားကို အလြဲသံုးစားလုပ္ေသးသည္ျဖစ္ရာ အြန္လိုင္းေပၚ တြင္ စိတ္ခ်လက္ခ် ယံုၾကည္ႏိုင္ေသာသူ အလြန္ရွားသည္ကို တစ္ေန႔တျခား သေဘာေပါက္လာပါလိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေအာက္ပါ လက္နက္ေပါင္းစံု သံုးၿပီး အြန္လိုင္းေပၚတြင္ အေႏွာင့္အယွက္ကင္းေအာင္ ႀကိဳးစားၾကပါ မည္။

<Hotspot shield>

အခမဲ့သံုးႏိုင္ေသာ VPN Pro ျဖစ္ၿပီး www.bit.ly/hsschrome418 မွျဖစ္ေစ၊ www.bit.ly/hssfirefox418 မွျဖစ္ေစ download ဆဲြၿပီး သံုးႏိုင္ပါသည္။ မိမိအသံုးျပဳေသာ browser အေပၚမူတည္ၿပီး download source ကြဲျပားပါလိမ့္မည္။ Hotspot shield ကို အခမဲ့ အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း မွာ အနည္းငယ္ထူးျခားေနသည္။ အမွန္အားျဖင့္ဆိုလွ်င္ ကြန္ပ်ဴတာေပၚ၌ သံုးႏိုင္ေသာ VPN တို႔ကို လြယ္လြယ္ကူကူႏွင့္ အခမဲ့ သံုးစြဲခြင့္ျပဳေလ့ မရွိပါ။ Hotspot shield သည္ ေနာက္ထပ္ software သီးသန္႔ download ဆြဲစရာမလိုဘဲ browser add-in အျဖစ္ လံုၿခံဳမႈႏွင့္ ျမန္ဆန္မႈရွိေအာင္ chrome ႏွင့္ firefox browser မ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမွာ အံ့ၾသစရာေကာင္းပါသည္။

VPN အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းေၾကာင့္ မိမိလက္ရွိတည္ရာ ႏိုင္ငံ မဟုတ္ေသာ ႏိုင္ငံကိုးႏိုင္ငံထဲမွ တစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ခြင့္ ရွိပါသည္။ ယင္းႏိုင္ငံမ်ားအထဲတြင္ ကေနဒါ၊ ဂ်ာမဏီ၊ စပိန္ စသည့္ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားပင္ ပါ၀င္သည္။ မိမိသေဘာက်ႏွစ္သက္ရာ Website မ်ားကို bookmark လုပ္ထားၿပီး အလြယ္တကူ ၀င္ေရာက္ၾကည့္႐ႈႏိုင္စြမ္းလည္းရွိသည္။ connet ႏွင့္ disconnet လုပ္ျခင္းကို ကလစ္တစ္ခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ သည္။ ေမြးစားႏုိင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားကို ေရြးခြင့္ရွိေသာ္လည္း US ႏွင့္ UK ကို အလိုရွိလွ်င္မူ ေငြေၾကးအတန္အသင့္ ကုန္က်မႈရွိေသာ Elite version ကို ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳရန္လိုပါသည္။ ထိုသို႔မဟုတ္လွ်င္ US ႏွင့္ UK တြင္သာ သံုးခြင့္ရွိေသာ content မ်ားကို ရယူအသံုးျပဳခြင့္ မရွိျဖစ္ပါ လိမ့္မည္။ Elite version ကို (၇)ရက္တာ အစမ္းအသံုးျပဳခြင့္ ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ content မ်ားသံုးစြဲခြင့္ရေရးမွာ အဓိကအခ်က္မဟုတ္ဘဲ မိမိမည္သူမည္၀ါျဖစ္ေၾကာင္း မသိေစလိုလွ်င္၊ မိမိမည္သည့္ေနရာ၌ ရွိေၾကာင္း မသိေစလိုလွ်င္၊ မိမိမည္သည့္အလုပ္ လုပ္ေနေၾကာင္း မသိေစ လိုလွ်င္ စသည္တို႔မွာ အဓိကက်သည္ဆိုပါက Hotspot shield သည္ အလြန္သံုးေပ်ာ္ေသာ Add-in တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

<Fake Data>

<Fake Name Generator Panel>

ယင္း add-in ႏွစ္ခုစလံုးက မိမိ၏သ႐ုပ္မွန္ကိုေဖ်ာက္ၿပီး အမည္ လြဲ၊ အခ်က္အလက္လြဲမ်ားျဖင့္ အြန္လိုင္းေပၚတြင္ ေနခြင့္ေပးပါသည္။ Fake Data ကို www.bit.ly/fake418 မွေန၍လည္းေကာင္း၊ Fake Name Generator Panel ကို www.bit.ly/fpanel 418 မွလည္းေကာင္း download ဆြဲၿပီး အခမဲ့အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ အြန္လိုင္းမွာမိမိကိုယ္ မိမိေပးထားေသာ ခ်စ္စႏိုးအမည္၊ အီးေမးလိပ္စာအစစ္ႏွင့္ ဖုန္းနံပါတ္ အစစ္ တို႔ကို အသံုးျပဳရမည္ဆိုသည့္အခါ အႏၲရာယ္မ်ားလွပါသည္။ မိမိ၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ အစစ္အမွန္မ်ားကိုသံုးၿပီး account အသစ္ တစ္ခုရရန္ sign up လုပ္မည့္အစား Fake Data ကို အသံုးျပဳမည္ ဆိုလွ်င္ အြန္လိုင္းေပၚ၌ လူမသိသူမသိ ေနႏုိင္မည့္ အခြင့္အေရးကို ရရွိပါမည္။

Chrome extension ျဖစ္ေသာ Fake Data သည္ အြန္လိုင္း registration form ျဖည့္ရာတြင္ အခ်က္အလက္အလြဲမ်ား ျဖည့္သြင္းေပး သည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း သတင္းအခ်က္အလက္အမွန္မ်ား ျဖည့္သြင္းေပး သကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ေဖာင္ျဖည့္ရာတြင္ စာလံုး တစ္လံုးတစ္ေလမွ်ပင္ ႐ိုက္ရန္မလိုပါ။ text box တစ္ခုေပၚတြင္ ညာကလစ္ေထာက္ၿပီး ေပၚလာေသာအကြက္ထဲမွ First name ၊ Last name ၊ postal address ႏွင့္ အီးေမး၊ ဖုန္းနံပါတ္၊ ကုမၸဏီအမည္ သို႔မဟုတ္ လက္ရွိေနရာအရပ္ စသည္တို႔ကို ေရြးေပးဖို႔သာလိုသည္။

Default အေနျဖင့္မူ Fake Data သည္ US data မ်ားကို အသံုးျပဳၿပီး ေဖာင္ျဖည့္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ Great Britain (BG) ကို ေျပာင္းလဲၿပီးလည္း အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ Firefox browser ကို အသံုးျပဳသည္ဟု ဆိုလွ်င္မူ Fake Name Generator Panel ကိုအသံုးျပဳခ်င္းက ပို၍ အဆင္ေျပပါ လိမ့္မည္။ ယင္းက အီးေမးလိပ္စာ၊ Postcode ၊ birthday ၊ jobs ၊ card numbers စသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအား Fake identily အျဖစ္ ခ်က္ျခင္း ထုတ္ေပးႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိ၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ အစစ္ အမွန္မ်ားအား ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

<Privacy Badger>

www.bit.ly/privacy418 မွေန၍ အခမဲ့ရယူအသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ အြန္လုိင္း အသံုးျပဳ တစ္ေယာက္အား ေနာက္ေယာင္ခံ လိုက္မည့္ tracker မ်ား မေတြ႕ေစရန္ ပုန္းကြယ္ေနႏုိင္ျခင္း၊ လူတစ္ေယာက္အေၾကာင္း စံုစမ္းမည့္ spy ads မ်ားေဘးမွ ပုန္း ကြယ္ေနႏိုင္ျခင္းစသည့္အစြမ္း သတၱိမ်ား ရွိပါသည္။ ဤ Add-in တြင္ စြမ္းေဆာင္ရည္အသစ္မ်ား ထပ္မံထည့္သြင္း ေပးထားျခင္းေၾကာင့္ audio ႏွင့္ video call မ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ အခ်က္အလက္ ေပါက္ၾကားမႈမရွိေအာင္ ကာကြယ္ႏိုင္ျခင္း၊ tracking preference မ်ားကို browser တစ္ခုမွအျခား browser တစ္ခုသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးႏိုင္ျခင္း စသည့္ အစြမ္းသတၱိမ်ား ရွိလာပါသည္။

ဧဧသက္(ၿဖဳိးဓနဒစ္ဂ်စ္တယ္ဓာတ္ပုံ)

Mobile Guide Journal (Every Monday)
https://www.facebook.com/officialmobileguidejournal

<<<
ေအာက္ကေၾကာ္ျငာကိုတစ္ခ်က္ေလာက္ႏွိပ္ခဲ့ေပးေစခ်င္ပါတယ္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုတစ္ဖက္တစ္လမ္းကကူညီရာေရာက္ပါတယ္ဗ်ာ။
>>> 
 
 
 
 
www.pyaephyo.com0 comments:

Post a Comment