အဂၤလိပ္စကားေျပာ ေဆာ့ဝ္လ္။ အသံနဲ႔ တကြ


အဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရန္ သူမ်ားအတြက္ အရမ္းအဆင္ေျပတဲ့ ေဆာ့ဝ္လ္ ျဖစ္ပါတယ္။ အသံထြက္လည္းပါတယ္။ အဂၤလိပ္စာေလ့လာသူမ်ားေအာက္မွာေဒါင္းသြားနိုင္သည္။
credit: developer

ဝင္းလႈိင္-နည္းပညာ

0 comments:

Post a Comment