ဓတ္၏ေနာက္ခံေတြကို ပံုစံ ( မင္စက္ ) အမ်ဳးိမ်ဳိးေျပာင္းနိုင္တဲ့ -Blur Image Background version 1.18 APK

Android ဖုန္းကိုင္ေဆာင္ထားေသာ္ေဘာ္ဒါတို႔အတြက္ ဓာတ္ပံု၏  Background (ေနာက္ခံျမင္ကြင္း) ကို ပံုစံ ေကာင္းေကာင္းနဲ႔ လုပ္ခ်င္တဲ့ ေဘာ္ဒါတို႔အတြက္ Blur Image Background ကိုတင္ေပးလုိက္ပါတယ္။ ဒီေကာင္၏ အားသာခ်က္ကေတာ့ ပံုမွာ ျမင္တဲ့ အတိုင္ပဲ ေနာက္ခံျမင္ကြင္းေတြကို ခဲ့ျခိဳက္ထားသလို႔ လုပ္ထားႏိုင္တာ အရမ္းကို ၾကည့္လုိ႕လွပါတယ္။ ေနာက္ျပီး မိမိ စိတ္ၾကိဳက္ျပဳလုပ္ထားေသာဓာတ္ပံုေတြကိုFacebook and Gmail Etc... တိုက္ရိုက္ share ႏုိင္ပါတယ္။ ေဘာ္ဒါတို႔ ပိုျပီး အဆင္ေျပသြားေအာင္ ေအာက္မွာ screenshot ရိုက္ေပးပါထားပါတယ္။ ဒီေကာင္းေလး၏ ဖိုင္ကေတာ့4.0MBျဖစ္ျပီး Android OS 2.3အထက္ရွိဖုန္းမ်ားမွာ အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။


Download Here
 ဝင္းလႈိင္(နည္းပညာ)

0 comments:

Post a Comment