အဂၤလိပ္စာ ေလ့လာသူမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳထားရမယ့္ ဖုန္းအတြက္ေဆာ့ဝ္-English Grammar Test APK

အဂၤလိပ္စာ ေလ့လာသူမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳထားရမယ့္ ဖုန္းအတြက္ေဆာ့ဝ္ တစ္ခုတင္ေပးလုိက္ပါတယ္။ အဂၤလိပ္သဒၵါေလ့လာသူမ်ားအတြက္ English Tenses ေတြကို Simplest presentation of English ကေနျပီး advance presentation of English အထိ ေလ့လာႏိုင္တဲ့ ေဆာ့ဝ္လည္းျဖစ္တယ္။ ေနာက္ျပီး ေလ့က်င္႔ခန္းေတြထည့္ေပးထားပါတယ္။ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ရာမွာ အဂၤလိပ္ သဒၵါ (English Grammar) ကို အဓိက ထားျပီး ေလ့က်င့္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ Application ၏ size က 2.58MB ပဲျဖစ္ပါတယ္။ အသံုးျပဳမယ့္ သူမ်ားေအာက္ေဒါင္းလုပ္ဆဲြႏိုင္ပါတယ္။

ဝင္းလႈိင္-နည္းပညာ

0 comments:

Post a Comment