အဂၤလိပ္အသံထြက္ေလ့က်င့္ေပးမယ္ apk

 


သင့္ရဲ႕အဂၤလိပ္စကားေျပာအသံထြက္ကို စနစ္တက်ေလ့က်င့္ေပးမည့္ app တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္..
သင့္ရဲ႕အသံကိုလည္း Record လုပ္ႏိုင္သလို…မိမိထြက္တဲ့အသံနဲ႕တကယ္အသံကဘယ္လိုကြာျခားလဲ
ဆိုတာကို ဒီ application မွာစစ္ေဆးႏိုင္ပါတယ္..

ဝင္းလႈိင္-နည္းပညာ

0 comments:

Post a Comment