♪ “ေငြေၾကးပိုမိုျဖတ္ေတာက္မႈမ်ား ရွိသည္ဟု ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအေပၚ တယ္လီေနာျမန္မာမွ ရွင္းလင္းမႈမ်ား ထုတ္ျပန္ခဲ့” ♫

Image may contain: text

တယ္လီဖုန္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ေငြျဖတ္ေတာက္မႈအေပၚ ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာမ်ားအား သံုးစြြဲသူ မ်ားက ေ၀ဖန္ေျပာဆို ေနၾကမႈမ်ားရွိေနသည္ကို ေတြ႕ျမင္ေနရၿပီး တယ္လီေနာသံုးစြြဲသူမ်ား အေနျဖင့္ ေငြေၾကး ပိုမိုျဖတ္ေတာက္မႈမ်ားရွိေၾကာင္း လတ္တေလာတြင္ ေျပာဆိုေနၾကသည့္အေပၚ တယ္လီေနာအေနျဖင့္ ရွင္းလင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ ခဲ့သည္။

တယ္လီေနာသံုးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ တယ္လီေနာ၏ ကြန္ရက္အေျခအေန၊ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ က်သင့္ေငြကို သင့္မသင့္ မရွင္းလင္းပါက တယ္လီေနာ၏ လူမႈကြန္ရက္ Facebook စာမ်က္ႏွာ၊ Facebook Messenger ႏွင့္ ေမးျမန္းစံုစမ္းရန္စင္တာ၊ တယ္လီေနာ အေရာင္းဆိုင္ မ်ားႏွင့္ care@ telenor.com.mmတို႕သို႕ မိမိတို႔ႀကံဳေတြ႕ရသည့္အေျခ အေန၊ ေန႔ရက္၊ အခ်ိန္၊ ေနရာႏွင့္ ဖုန္းနံပါတ္စသည့္ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေပးပို႔ေမးျမန္းႏိုင္ၿပီး သံုးစြဲသူမ်ား နားလည္ သေဘာေပါက္သည္အထိ ရွင္းလင္းျပန္ၾကားေပးမႈမ်ားကို ေဆာင္ ရြက္ေပးလ်က္ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။


မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား၏ အဆင့္ျမင့္မား လာမႈႏွင့္အတူ application မ်ားကို ပိုမိုအသံုးျပဳလာမႈမ်ားက အင္တာနက္ေဒတာသံုးစြဲမႈမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိေနၿပီး ယင္း applications မ်ားမွအလိုအေလ်ာက္ အဆင့္ျမင့္မႈမ်ားေၾကာင့္ မလိုလား အပ္ဘဲ မိမိကိုယ္တိုင္ မသံုးစြြဲမိလိုက္ဘဲ မိုဘုိင္း ေဒတာမ်ား ကုန္ဆံုးမႈ မေပၚေပါက္ေစရန္ နားလည္တတ္ကြၽမ္းသူမ်ားအားျပသ၍ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ မိမိကုိယ္တိုင္ေသာ္ လည္းေကာင္း ဖုန္း၏ background data restriction ကို ျပဳလုပ္ထားျခင္း၊ မိမိဖုန္း၏ hotspot ကို password ျဖင့္ ကာကြယ္ထားျခင္းႏွင့္ အျခားေသာကန္႔သတ္ျခင္းတို႔ကုိ လုပ္ေဆာင္ ထားသင့္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

ေကာင္းျမတ္ရာ

Mobile Guide Journal (Every Monday)
https://www.facebook.com/officialmobileguidejournal
<<<
ေအာက္ကေၾကာ္ျငာကိုတစ္ခ်က္ေလာက္ႏွိပ္ခဲ့ေပးေစခ်င္ပါတယ္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုတစ္ဖက္တစ္လမ္းကကူညီရာေရာက္ပါတယ္ဗ်ာ။
>>> 
 
 
 
www.pyaephyo.com0 comments:

Post a Comment