♪ ကမာၻ႕အေကာင္းဆံုး English Dictionary - Oxford Dictionary of English Premium v9.0.267 Proper Apk (10-Oct) ♫

Cover art

ေတာင္းဆိုထားတဲ့သူငယ္ခ်င္းေတြအတြက္တင္ေပးလိုက္ပါျပီ။ English language skills အတြက္ Oxford Advanced Learner’s Dictionary ေလးကိုမိမိဖုန္းထည့္သြင္းျပီးေလ့လာခ်င္သူေတြအတြက္ full dictionary ေလးကိုတင္ေပးလိုက္ပါတယ္။ အခု Oxford Dictionary ကိုအသံုးျပဳျပီး ေလ့လာမယ္ ရွာေဖြမယ္ဆိုပါက မိမိရဲ႕ English language skills ဟာအေတာ္ေလးကိုတုိးတက္လာမွာျဖစ္ပါတယ္ဗ်ာ။ ရိုးရိုးေလး ေျပာရ ရင္ေတာ့ အဂၤလိပ္စာကို ေလ့လာလိုက္စား ေနၾကသူမ်ားအတြက္ ဒီ ေဆာ့၀ဲေလးဟာ the most up - to-date learner's dictionary ေလးျဖစ္လို႔ သင့္အတြက္ fluency English Skill ကို လံုး၀ ပိုင္ဆိုင္ ေစမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။Oxford 3000 keyword , 57,000 synonyms and opposites , 95,000 extra example sentences ပါ၀င္ျပီးဘာသာရပ္အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ foreign language ေတြကိုေလ့လာခ်င္သူေတြအတြက္အသင့္ေတာ္ဆံုး Oxford Advanced Learner’s Dictionary ေလးပါပဲ။

The Oxford Dictionary of English is a mobile dictionary with content from Oxford University Press, with advanced search and language tools that have become the staple of quality language apps from MobiSystems.
WHAT MAKES OXFORD DICTIONARY OF ENGLISH BETTER THAN OTHER DICTIONARIES?
• The most comprehensive coverage of English everywhere it’s spoken
• The very latest vocabulary, with over 350,000 words, phrases and meanings
• Thousands of words and sentences derived from the latest research of the Oxford English Corpus
• 75,000 audio pronunciations of both common and rare words, including words with controversial or variant pronunciations
Ideal for professionals, students, and academics, as well as anyone who needs a comprehensive and authoritative dictionary of current English at work or at home.
SEARCH TOOLS – effortlessly find words thanks to a clear, functional, and easy-to-use interface.
Intelligent search integrates several tools to match or suggest what you are looking for:
• Search autocomplete helps find words quickly by displaying predictions as you type
• Keyword lookup allows you to search within compound words and phrases
• An automatic ‘Fuzzy filter’ to correct word spelling, as well as ‘Wild card’ (‘*’ or ‘?’) to replace a letter or entire parts of a word
• Camera search looks up words in the camera viewfinder and displays results
LEARNING TOOLS – engaging features that help you further enhance your vocabulary.
• ‘Favorites’ feature to create custom folders with lists of words from the extensive library
• ‘Recent’ list to easily review looked-up words
• ‘Word of the day’ section to expand your vocabulary daily
• Home screen widget provides random words at a glance
EVEN MORE:
• Audio pronunciation – listen to how words are pronounced
• Offline mode – look up words without an internet connection
* Includes small apps extension for Sony products *
WHAT’S NEW
• Translate words from any Android app with the Tap to Translate feature
• Customize your dictionary with any of the four new colorful Themes
• Bug fixes and Improvements
  Oxford Dictionary of English Full- screenshot       Oxford Dictionary of English Full- screenshot

  Oxford Dictionary of English Full- screenshot       Oxford Dictionary of English Full- screenshot

  Oxford Dictionary of English Full- screenshot       Oxford Dictionary of English Full- screenshot


http://www.mediafire.com/file/dqxiw85vawulbn6/Oxford_Dictionary_of_English_Prem_v9.0.267_By_Pyae_Phyo_%28MMiTD%29.apk
www.pyaephyo.com
 
 
 

0 comments:

Post a Comment