ဖုန္းတစ္လံုးနဲ႔ တစ္လံုး Wifi ခ်ိတ္ဆက္ေပးႏိုင္တဲ့ - WiFi Map – Free Passwords 4.0.9 Latest for Android


ဖုန္းတစ္လံုးနဲ႔ တစ္လံုး Wifi ခ်ိတ္ဆက္ေပးရာမွာ အေကာင္းဆံုးျဖစ္တဲ့ ေဆာ့ဝ္လ္ တစ္ခုကို တင္ေပးလိုက္ပါတယ္။ ဒီ ေဆာ့ဝ္လ္ကေတာ့ ဖုန္းတစ္လံုးနဲ႔ တစ္လံုး လုံျခဳံေရးအဆင့္ဆင့္ အခက္ခဲ့ရွိေသာ္လည္း ဒီေဆာ့ဝ္လ္က ဖုန္းတစ္လံုးနဲ႔တစ္လံုး ေကာင္းစြာ ခ်ိတ္ဆက္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ အကြာအေဝးကေတာ့ မိုင္းေပါင္းမ်ားစြာကလည္း ခ်ိတ္ဆက္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ ေဆာ့ဝ္လ္ေလးကေတာ့ Android Version 4.1 အထက္ရွိဖုန္းမ်ားအားလံုးသံုးႏိုင္ျပီး ဖိုင္ဆိုဒ္ကေတာ့ 33.13MB ပဲရွိပါတယ္။
ဝင္းလႈိင္-နည္းပညာ

0 comments:

Post a Comment