မိမိသြားလာခ်င္တဲ့ ေနရာကို လြယ္ကူစြာ ၾကည့္ႏိုင္တဲ့ - Google Maps 9.66.1 Latest for Android


Android ဖုန္းနဲ႔ Tablet ေတြမ်ားမွာ Google Map ကို ထည့္ျပီး ကမၻာၾကီး လြယ္ကူစြာ ၾကည့္၇ူသြား လာႏိုင္တဲ့ ေဆာ့ဝ္လ္ကို တင္ေပးလိုက္ပါတယ္။ မိမိကသာ ဘယ္ေနရာကို သြားမယ္ဆိုတာကို ၾကည့္ျပီး ရိုက္ထည့္လုိက္ရံုပဲ။ ဒါဆိုရင္ ဒီေဆာ့ဝ္လ္က လိုအပ္သည့္ ေနရာကို လိုက္ရွာေနလိမ့္မယ္ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေပါင္း ၂၂၀ ႏိုင္ငံကို သြားေရာက္ၾကည့္၇ူနိုင္ပါသည္။ အသံုးျပဳလိုသူမ်ားအတြက္ေတာ့ Android Version 5.0 အထက္ရွိဖုန္းမ်ားအသံုးျပဳႏိုင္ျပီး ဖိုင္ဆိုဒ္ကေတာ့ 47.27 MB ျဖစ္ပါတယ္။ အသံုးျပဳမယ့္သူမ်ားေအာက္မွာေဒါင္းသြားႏိုင္ပါတယ္။
ဝင္းလႈိင္-နည္းပညာ

0 comments:

Post a Comment